6. FEBRUĀRIS

6. februārī, muzejnieku aicināta, skolā viesojās māksliniece, mūsu skolas draugs, Ieva Jurjāne. Runājām par kino, kā top kino. V. Kairiša filmā “Janvāris“ Ieva ir gan kostīmu māksliniece, gan scenogrāfe. Atcerējāmies arī ekskursiju pa “Janvāra” filmēšanas vietām Vecrīgā.

6. februāris bija Meteņdiena, svinama diena starp Ziemassvētkiem un Lielo dienu. Pēc sarunām par kino, skolas muzejnieki un profesionālās klases skolēni kopā ar mākslinieci Ievu Jurjāni cepa īpašas piparkūkas. Paldies par atbalstu un gudru padomu skolotājai Gitai, skolas direktorei Kristiānai! «Vizu, vizu , Metenīti!»

Skolas muzejs