Atbalsta nodarbības

Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā  skolēniem tiek piedāvātas individuālās/grupu atbalsta nodarbības:

 • nodarbības valodas attīstīšanai un izrunas veidošanai,
 • nodarbības dzirdes attīstīšanai skolēniem ar KI,
 • muzikālās ritmikas nodarbības,
 • zīmju valodas nodarbības,
 • priekšmetdarbības mācības nodarbības valodas komunikatīvās funkcijas pilnveidei,
 • ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.

 

Skolā strādā atbalsta personāls :

 • surdopedagogs Dzirdes kabinetā,
 • latviešu zīmju valodas skolotājs,
 • izglītības psihologs,
 • sociālais pedagogs,
 • ārsts-pediatrs,
 • ārsts-psihiatrs,
 • surdotulks.