Internāta pakalpojumi

Skolas internāts

Skola piedāvā  valsts apmaksātus internāta pakalpojumus un ēdināšanu 4 reizes dienā. Darbs skolas internātā tiek organizēts saskaņā ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, direktora apstiprinātu dienas režīmu/darba organizāciju, internāta skolotāju, auklīšu un sociālo aprūpētāju darba grafiku. Skolas internāts strādā no pirmdienas plkst. 8.00  līdz piektdienai plkst. 17.00.

Piesakot izglītojamo skolas internātā, vecāki:

  • Iesniedz skolas direktoram rakstītu iesniegumu par atļauju mācību laikā uzturēties skolas internātā;
  • Nodrošina izglītojamo ar apģērbu, individuālajiem higiēnas piederumiem, medikamentiem, ja nepieciešama to lietošana.