Skolas muzejs

Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas muzejs

Atsaucoties  Latvijas Skolu muzeja asociācijas aicinājumam atjaunot un izveidot visā Latvijā skolu vēstures muzejus kā kultūras un izglītības centrus, arī mēs, gaidot skolas 165. dzimšanas dienu, 2004. gada rudenī ielikām pamatus Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas muzejam vēsturiskajā skolas ēkā Aleksandra Čaka ielā 42.

Sākotnēji skolas muzejam nebija ierādītas telpas. Ekspozīcija tika izkārtota kāpņu telpās. Vēlāk ierādīja mazu klasi 4. stāvā – tur iekārtojām skolas muzeju. Skolas muzeja telpu nosaucām par “Mansarda istabiņu”.

Skolas vēsture sākusies laikā, kad  Rīgā vēl bija komponists Rihards Vāgners – 1839. gada pavasarī -, tad  izskanēja doma, ka nedzirdīgiem bērniem vajag savu skolu. To nodibināja 1840. gadā 21. februārī. No 1899. gada līdz 2011. gadam skola atradās tieši nedzirdīgo bērnu mācīšanai celtajā ēkā Marijas ielā 40, vēlākajā Suvorova ielā 42, tagadējā Aleksandra Čaka ielā 42. No 2011. gada atrodamies Daugavas kreisajā krastā, Graudu ielā 21.

Par mūsu skolu laiku lokos stāsta ne tikai materiāli skolas muzejā, bet arī ekspozīcija skolas ēkas 1.stāvā.

Īpašais muzejā ir skolotāju veidotie metodiskie un mācību materiāli, grāmatas, skolēnu darinātie darbi – maketi, plakāti u.c.

Skolas muzeja mērķis: skolas vēstures un  tradīciju apzināšana, izpēte, saglabāšana un popularizēšana. Viens no skolas muzeja, tāpat kā skolas uzdevumiem ir nodrošināt patstāvīgai dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu, lai izglītojamais ar dzirdes traucējumiem pilnvērtīgi iekļautos mūsdienu sabiedrībā.

Skolas muzejā skolēni Santa un Alekss.

Skolas muzeja aktīvisti aicinājuši viesoties skolas muzejā un rosinājuši piedalīties interesantos pasākumos, ekskursijās un projektos skolēnus, viņu vecākus, absolventus, bijušos skolotājus, skolas draugus. Gaidām viesos Skolas muzejā arī jūs!

Skolas muzejnieki

muzejs_1