Izglītības procesa norise no 21.10.2021.

Mūsu skolas VISI izglītojamie 22.10. 2021. TIEK TESTĒTI pēc 15.10.2021. publicētā grafika (drīkst arī dzīvesvietā) un turpmāk katru nedēļu piektdienās.

Speciālās izglītības iestāžu VISI izglītojamie MĀCĀS KLĀTIENĒ no 25.10.2021.

Vairāk: šeit

Departaments nosūta profesionāļa – dr. Zaiga Kravale (virsārste, pneimonoloģe Stradiņu slimnīcā) –  skaidrojumu, kurā sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem saistībā ar Covid-19, kas būs noderīgas gan jau vakcinētajiem, gan tiem, kuri to vēl nav izdarījuši.

Atbildes uz jautājumiem iespējams uzzināt šajā video: šeit

 

 

 

 

Cienījamie vecāki!

Ņemot vērā augstos inficēšanas rādītājus ar Covid-19, arī skolēnu brīvlaikā, no 18. līdz 24. oktobrim, 1.-12. klašu skolēnu testēšanu rutīnas skrīninga ietvaros laboratorijas veiks pēc esošā grafika.

Izņēmuma gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ skolēns patiešām nevarēs ierasties uz testēšanos savā izglītības iestādē, būs iespēja testēties jebkurās BIOR, Centrālās, E. Gulbja un MFD laboratoriju filiālēs  visā  Latvijā, piesakoties pa tālruni. Testus  laboratoriju filiālēs var nodot arī sestdien, 23.oktobrī un svētdien, 24. oktobrī, iepriekš piesakoties pa tālruni. E. Gulbja laboratorijā siekalu testus var nodot bez iepriekšēja pieraksta atbilstoši darba laikam.

Testēšana skolas ēkā savā klases telpā:

1.a, 1.c , 4.a klase  – 22. oktobrī plkst. 9.30

7.a-6.a, 8.c, 9.c -9.a, 9.e-7.e-6.e-5.e klase – 22. oktobrī plkst. 10.30

Testēšana internāta ēkā  savā klases telpā:

3.a, 7.g-6.g-5.g-3.g klase  – 22. oktobrī plkst. 9.30

2.a, 9.g, 4.e-2.e-1.d klase – 22. oktobrī plkst. 10.30

 • Vienu stundu pirms testa nodošanas nedrīkst ēst, košļāt košļājamo gumiju;
 • 30 min. pirms testa nodošanas nedrīkst dzert;
 • nelietot tādus medikamentus kā aerosoli, inhalatori mutes, deguna dobumam;
 • sūkājamās tabletes kaklam;
 • netīrīt zobus un neskalot muti ar mutes skalojamajiem līdzekļiem.

Izglītības iestādes telpās lietot sejas aizsargmaskas, dezinficēt rokas un ievērot 2 m distanci.

Testēšanā piedalās izglītojamie, kuriem nav sadarbspējīga sertifikāta vai pārslimošanas sertifikāta.

Skolas direktore Kristiāna Pauniņa

 

 

 

 

 

4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena!

1990. gada 4. maijs ir zīmīga diena mūsu valsts un tautas vēsturē – stingra pārliecība, ka mēs gribam savu valsti, ka mums, tāpat kā citām tautām, uz to ir neatņemamas tiesības. Pārliecība, ka tikai sava valsts var nodrošināt latviešu tautas turpmāku pastāvēšanu. 138 deputāti Augstākajā Padomē balsoja par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu. Par 1918. gadā dibinātās Latvijas valsts turpināšanos, par mūsu tiesībām pašiem brīvi lemt par sevi un būt drošiem par latviešu tautas, valodas un kultūras pastāvēšanu.

Vēlamies pateikties tiem simtiem tūkstošu cilvēku, kuri pašaizliedzīgi un drosmīgi, noliekot malā ierasto dzīvi, pirms 30 gadiem izcīnīja Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu.

Lai spīguļo Saulīte Latvijas ceļā!

Rīgas Ēbelmuižas pamatskola
aicina skolēnus

ar dzirdes traucējumiem, kā arī ar garīgās attīstības un vairākiem attīstības traucējumiem

2021./2022.m.g.  mācīties  šādās izglītības programmās:

 • Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar   dzirdes traucējumiem kods:21015211);
 • Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911);
 • Profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (kods 2281401);
 • Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 22811021)

Uzņemšanas noteikumi,
dokumentu iesniegšana uzņemšanai skolā

 • skolas direktoram adresētu iesniegumu;
 • izglītojamā dzimšanas apliecības/ pases kopiju;
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
 • valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu;
 • izglītojamā fotogrāfiju (3×4) personas lietai;
 • izziņu par deklarēto dzīvesvietu;
 • izziņu par obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai/ izziņu par iegūto pamatizglītību/ liecību.

Dokumentus skolēna uzņemšanai 1.klasē lūdzam iesniegt līdz š.g. 15.jūnijam!
Skolas kancelejas darba laiks no plkst.9.00-17.00

Skolas kancelejas tālrunis  67181907, 25609734  (SMS),
e-pasts repsk@riga.lv
Skola atrodas Rīgā, Graudu ielā 21.

 

Cienījamie skolotāji! Cienījamie vecāki! Cienījamie skolēni!

Mācības atsākam 22. martā klātienē.
Gaidām visus skolā – priecīgus un veselus!

 

Janvāra notikums mūsu skolā-
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020

28 grāmatu kolekciju 2020. gadā veido 14 oriģinālliteratūras darbi un  14 tulkojumi no septiņām valodām.  Programmā ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši un no 2012. gada – arī pieaugušie.  Mūsu skolā programmas norises visvairāk atbalsta skolotāji. Šķiet, nepaliksim parādā un spēsim gan iepazīties ar jaunāko bērnu literatūru, gan izteikt vērtējumu par to! Turpināsim lasīt un sūtīt anketas LNB līdz 28. februārim.

(vairāk informācijas sadaļā Notikumi )

 

 

Visjaukākie un visjaukākās, vissirsnīgākie un vissirsnīgākās, vislaipnākie un vislaipnākās, visgudrākie un visgudrākās, visskaistākie un visskaistākās, visčaklākie un visčaklākās, visdraudzīgākie un visdraudzīgākās  – mani vis, vis, vis bērni, vecāki un kolēģi!

Izbaudām svētku laiku kā laiku sev un saviem mīļajiem, ar kuriem ikdienā esam kopā.

Laiks, kurā varam nesteidzīgi gatavoties Ziemassvētku vakaram, sapošot savu māju, izceļot sen aizmirstas lietas un kopīgu darbošanos, piešķirot tai sevišķu vērtību.

Laiks, kurā varam būt mēs paši – ar savām domām, sapņiem, cerībām un ticību, ka nekas nav nepārvarams, ir tikai vajadzīgs laiks.

Lai Ziemassvētku prieks un siltums katrā mājā un ģimenē, lai Jaunais gads nes gaišu cerību stabilitātei un sirdsmieram!

Priecīgus svētkus visiem!

Skolas direktore Kristiāna Pauniņa

 

AI, BAGĀTI ZIEMASSVĒTKI!

18.decembrī plkst. 9.30

“Ziemassvētki mūsu skolas pagalmā”

Direktores Kristiānas Pauniņas  svētku apsveikums,

H.K. Andersena pasakas “Īkstīte” koncertuzvedums
no Rundāles pils Senās mūzikas festivāla.

Uz tikšanos ZOOM platformā!

 

 

Cienījamie vecāki! Cienījamie skolēni!

No 2020. gada 2. decembra mācības visās klasēs notiek klātienē – A modelis.

Direktore K.Pauniņa

Uzmanību!

Skola pāriet uz C mācību modeli jeb attālināto modeli, sakarā ar virtuves darbinieka saslimšanu ar Covid-19, notiek kontaktpersonu loka noteikšana – NEVAR tikt nodrošināta ēdināšana skolā.

Informējam, ka Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā mācības notiks ATTĀLINĀTI laika posmā no 24.11.2020. līdz 06.12.2020.

Laika posmā no 24.11.2020. līdz 06.12.2020. mācību stundas notiek tiešsaistē ZOOM platformā, pieslēgšanās saites pieejamas e-klasē ievietotajā stundu sarakstā.

Mācību sociālajā tīklā e-klase tiks fiksēta izglītojamā piedalīšanās/nepiedalīšanās mācību stundās ZOOM.

Visu saziņu ar izglītojamiem un vecākiem mācību jautājumos veikt izmantojot mācību sociālo tīklu www.e-klase.lv, papildus pedagogs piedāvā mācību platformas: soma.lv, uzdevumi.lv., u.c.

!!!e- klases pastā atradīsiet prezentācija par mācību darba organizāciju attālināto mācību laikā!!!

Skolas vadība

 

 

Jauns mācību gads – jaunas iespējas un izaicinājumi!

Šogad Latvijas skolās sāk īstenot pilnveidoto mācību saturu un kompetenču pieeju visās vispārējās izglītības pakāpēs. No šī mācību gada to pakāpeniski ievieš 1., 4., 7., 10. klasē. Mācības noris atbilstoši jaunajiem vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem.

Arī mēs, Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā, vēlamies attīstīt brīvi pieejamu, mūsdienu prasībām atbilstošu tehnoloģiju vidi izglītības atbalstam.

Domājot par pilnveidoto mācību saturu un tā iespējām, jēgpilnai IKT izmantošanai mūsdienīgā mācību procesā, šogad esam iegādājušies jaunus mācību līdzekļus, kas ir saskaņā ar standartu un nodrošina mācību priekšmeta satura un pieejas īstenošanu, attīstot caurviju prasmes dažādās mācību jomās.

(lasīt vairāk) 

Kompetenču pieejas mācību saturā

2020.gada 19. augustā Ādažos norisinājās aprobācijas noslēguma pasākums “Mūsu skola katram bērnam” un noslēdzies nozīmīgs posms vienā no vērienīgākajiem izglītības projektiem Latvijā – izstrādāts pilnveidots mācību saturs un pieeja visās vispārējās izglītības pakāpēs. No šī mācību gada to pakāpeniski sāks ieviest. 1. septembrī Latvijas skolās 1., 4., 7.

(lasīt vairāk) 

 

2. septembris – Adaptācijas diena

Tiek organizēti adaptācijas pasākumi izglītojamajiem, sniegta informācija par mācību procesa organizēšanu un norisi, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanas principus skolā, instrukcijas par evakuācijas plānu un kārtību, ugunsdrošību, Ceļu satiksmes drošību u.c. drošības jautājumiem, informāciju par operatīvo dienestu izsaukšanu, Iekšējās kārtības noteikumiem.

 

“Skola – ne tikai vārds,
Bet gan starts,
Nākotnei izraudzīts.”

(L.Liepdruviete)

Svinīgais Zinību dienas pasākums
2020. gada 1. septembrī plkst. 10.00

Ierašanās no plkst. 9.30
A ieeja (no Graudu ielas) – 1.a, 3.a, 4.a, 6a-5.a, 8.c-8.a, 9.a, 9.f-8.e-6.e-5.e
C ieeja ( no Saulkalnes ielas) –  1.c, 2.a, 4.e-3.e-2.g-1.g, 8.g-7.g, 9.g-5.g-4.g, 9.m2

Svinīgais pasākums plkst. 10.00  – 10.30 skolas pagalmā,
(lietus gadījumā – plkst. 10.00 – 10.15 skolas aktu zālē)
Svinīgajā pasākumā piedalās 1. klases skolēnu vecāki. Citu klašu izglītojamo vecāki (viens vecāks izglītojamajam) uzturas skolas sporta (futbola) laukumā.

Klases vecāku sapulce plkst. 10.30 – 11.00

Organizētas aktivitātes izglītojamajiem skolas teritorijā plkst. 10.00 – 11.15

  Klases skolotāja stunda plkst. 11.15

Svētku pusdienas:

plkst. 11.30 – 1.c, 2.a, 4.e-3.e-1.g-2.g, 9.g-5.g-4.g, 8.g-7.g, 9.m(2)
plkst. 12.20 – 1.a, 3.a, 4.a
plkst. 13.10 – 6.a-5.a, 8.c-8.a, 9.a, 9.f-8.e-6.e-5.e

Izglītojamos, kuri nenakšņo internātā, lūdzam izņemt līdz plkst. 17.00

Aicinām ievērot distancēšanās un higiēnas prasības!

 

 

 

Cienījamie skolēni un vecāki!
Informējam, ka saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora 2020. gada 21.augusta rīkojumu
Nr. DIKS -20-757-rs
Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā 2020./2021. mācību gadā
noteikts mācību darba organizācijas A modelis.

 

Skolā uzņemto 1.klases skolēnu vecāku sapulce pārcelta uz
2020.gada 1.septembri!

Rīgas Ēbelmuižas pamatskola
aicina skolēnus

ar dzirdes traucējumiem, kā arī ar garīgās attīstības un vairākiem attīstības traucējumiem

2020./2021.m.g.  mācīties  šādās izglītības programmās:

 • Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar   dzirdes traucējumiem kods:21015211);
 • Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911);
 • Profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (kods 2281401);
 • Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 22811021)

Uzņemšanas noteikumi,
dokumentu iesniegšana uzņemšanai skolā

 • skolas direktoram adresētu iesniegumu;
 • izglītojamā dzimšanas apliecības/ pases kopiju;
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
 • valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu;
 • izglītojamā fotogrāfiju (3×4) personas lietai;
 • izziņu par deklarēto dzīvesvietu;
 • izziņu par obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai/ izziņu par iegūto pamatizglītību/ liecību.

Skolas kancelejas darba laiks no plkst.9.00-17.00

Skolas kancelejas tālrunis  67181907.

Skola atrodas Rīgā, Graudu ielā 21.

Skolā uzņemto 1.klases skolēnu vecāku sapulce pārcelta uz
2020.gada 1.septembri!

 

Pateicības kliņģeris

Kā var zināt,
Ka vasara ir klāt?

-Paskaties visapkārt!
Koki, krūmi ir jau zaļi!
Puķes krāsās dažādās!
Saulīte tik spoži spīd!
Bērni jau laukā skrien,
Skolotāji priekā smaida,
Skolā atkal Tevi gaida!

Paldies skolotājiem, skolas darbiniekiem,  skolēniem un vecākiem! Šis mācību gads ir bijis notikumiem bagāts un raibs! Ļoti daudz ko esam kopā iemācījušies! Paldies Jums par sarunām, labiem vārdiem un darbiņiem!

Lai izdodas vasaras brīvlaikā saulei pretī smaidīt, pļavai cauri skriet un ar draugiem kopā smiet! Gaidīsim Jūs skolā septembrī!

Sirsnīgs PALDIES un sveiciens no mūsu skolēniem – video!

 

 

 

Valsts prezidenta uzruna par4.maija nozīmi! (ar surdotulkojumu)  30.aprīlī  13.00 https://www.youtube.com/user/presidentlv 

vairāk lasiet šeit

 

Cienījamie skolas absolventi, bijušie skolas skolotāji un darbinieki!

Informējam, ka Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas 180.jubilejas pasākumu programmā ir izmaiņas.

Sakarā ar 2020. gada 12. martā izsludināto ārkārtas stāvokli Latvijā, nosakot, ka no 13. marta skola pārtrauc klātienes mācības un nodrošina mācīšanos attālināti. Mācību procesa nodrošināšana prasa atbildīgu skolotāju un skolēnu darba organizēšanu un plānošanu.

2020. gada 5.jūnijā plānotais ABSOLVENTU SALIDOJUMS tiek ATCELTS.

Aicinām būt saprotošiem! Uz tikšanos citā reizē!

Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas administrācija

 

 

Cienījamie vecāki!

2020. gada 12. martā valsts premjerministrs K.Kariņš ir izsludinājis ĀRKĀRTAS STĀVOKLI Latvijā no 13. marta līdz 14. aprīlim, nosakot, ka izglītības iestādes no 13. marta pārtrauc klātienes mācības un nodrošina attālinātu mācīšanos.

Attālināta mācīšanās tiks nodrošināta 2 nedēļas. Norises kārtība tiks precizēta pēc papildu informācijas, kas ir nosūtīta klašu skolotājiem saziņai ar Jums, vecāki.

Attālināta mācīšanās tiks turpināta pēc pavasara brīvlaika, t.i., no 23. marta.

Vienlaikus informējam, ka rīt, 13. martā, paredzētā Vecāku diena tiek ATCELTA.

Aicinām sekot informācijai sistēmā e-klase, skolas mājas lapā un Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv, masu medijos.

Šī būs jauna sadarbības un mācīšanās pieredze mums visiem, tāpēc aicinām būt saprotošiem, konstruktīviem un VESELIEM!

Ar cieņu, skolas direktore Kristiāna Pauniņa

Cienījamie vecāki!

2020.gada 13.martā
Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā
Vecāku diena
“Iet roku rokā zinību kalnā augstā …”

No plkst. 10:40-13:00

     • Iespēja piedalīties mācību stundās (piesakoties pie skolotāja līdz 12.03.).
     • Tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un skolas psihologu, medicīnas u.c. atbalsta personālu pēc iepriekšējas vienošanās.

Klašu telpās un kabinetos

     • Klases vecāku sapulces.

Individuālajām sarunām ar mācību priekšmetu skolotājiem vēlams iepriekš pieteikties.

Kontaktpersona   J.Smuļkēviča      67181913, E-klases pasts

 

ATBALSTS MĀCĪBU PROCESĀ BĒRNIEM
AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM

Seminārs vispārizglītojošo skolu pedagogiem
2020. gada 10.janvārī

Pilna informācija par semināru atrodama šeit (pdf) 


Skola 2030 mācību satura aprobācijas seminārs

2019. gada 4.decembrī, Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā, Graudu ielā 21, Rīgā, notiks projekta  “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura aprobācijas pieredzes apmaiņas seminārs pedagogiem, kuri īsteno speciālās izglītības programmas.

Seminārā sasniedzamie rezultāti:

Vērot stundas, identificējot labo praksi pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā; Sniegt atgriezenisko saiti par stundās vēroto attiecībā pret skolotāja un paša izvirzītajiem mērķiem, kā arī, kā stundā atklājas mācīšanās iedziļinoties elementi; Definēt sasniedzamos rezultātus mācību priekšmeta temata plānojumā, izmantojot Skola2030 materiālus, detalizētāk fokusējoties uz diviem plānošanas aspektiem – vērtēšanas plānošanu un mācību stundas plānošanu. Sniegt atgriezenisko saiti un dalīties pieredzē par mācību materiāliem un to aprobēšanu.

Semināra dalībnieki: aprobācijā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogi.

Nodarbības vadīs:  Vecākais eksperts jomā Aija Rusaika, eksperti Asnāte Morozova, Sigita Tama, un citi.

Direktora vietniece izglītības jomā Justīne Smuļkēviča

Cienījamie vecāki!
18.oktobrī plkst.12.00
Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā
Vecāku diena

Plkst.12.00  skolas zālē

∗  Informācija par ERASMUS+ projekta norisi    – Skolēnu padome
∗  2018./2019.m.g.vecāku aptaujas apkopojums – R.Nazarova
∗  2019./2020.mācību gada aktualitātes                – K.Pauniņa

Klašu telpās un kabinetos

∗  Klases vecāku sapulces
∗  Tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem

Kontaktpersona   R.Nazarova  67181908, E-klases pasts

Mēs 2. Pasaules lielajā talkā

2019.gada 21.septembrī cilvēki no vairāk kā 150 valstīm pievienosies 2. Pasaules lielajai talkai, kurā notiks atkritumu vākšanas un vides sakopšanas darbi. Arī Latvijas iedzīvotāji aicināti piedalīties koku sēšanas un stādīšanas akcijā “Laimes koki”.

2018.gada dzīvotnes bija dižkoks – koks, kas dod mājvietu citām dzīvām radībām. Dižkoki ir Latvijas valsts pirmsākumu liecinieki, būtiska mūsu kultūrvēstures vērtība un identitātes daļa. Tādēļ arī mēs 17. septembrī skolas pagalmā iestādījām sarkano ozolu. Lai aug varens, kupls un spēcīgs!

Skolas direktore K.Pauniņa

 

 “Attīsim vēl vienu rudeni,
paskatīsimies,
kas tur iekšā.
Zili brīnumi.
Zilas burtnīcas.
Atkal būs jāiet skolā?”
/O.Vācietis/

 

Mīļi sveicināti Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā!

Zinību dienas svinīgais pasākums
2019. gada 2.septembrī plkst. 10.00 skolas zālē.

 

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem aicina skolēnus

ar dzirdes traucējumiem, kā arī ar garīgās attīstības vai vairākiem attīstības traucējumiem
2019./2020.m.g. mācīties  šādās izglītības programmās:

▪Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar   dzirdes traucējumiem          (kods:21015211);
▪Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības                     traucējumiem (kods 21015811);
▪Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās                     attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem                         (21015911);
▪Profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (kods 2281401);
▪Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi”  (kods                 22811021)

Izglītojamo pieteikšana uzņemšanai 1.klases pretendentu sarakstā
līdz 2019.gada 1.jūnijam

Dokumentu iesniegšana uzņemšanai skolā – līdz 2019.gada 20.jūnijam

Uzņemšanas noteikumi.

Piesakot izglītojamo skolā, vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
▪skolas direktoram adresētu iesniegumu;
▪izglītojamā dzimšanas apliecības/ pases kopiju;
▪bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
▪valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu;
▪izglītojamā fotogrāfiju (3×4) personas lietai;
▪izziņu par deklarēto dzīvesvietu;
▪izziņu par obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai/ izziņu par iegūto pamatizglītību/ liecību.

Skolas kancelejas darba laiks no plkst.9.00-17.00
Skolas kancelejas tālrunis 67181907.
Skola atrodas Rīgā, Graudu ielā 21.

Skolā uzņemto 1.klases skolēnu vecāku sapulce notiks 2019.gada 23.augustā plkst.15.00

“- Ir tāds noslēpums, kuru neviens nezin vēl uz šis pasaules.
Vai tu zini, cik mīļš esi man?
Un cik mīļa tev esmu es?”

(I.Zandere)

Mīļi sveicinām
un
laipni aicinām uz koncertu
“Mātes dienā!”,

10.05.2019. plkst. 11.00 skolas svinību zālē.

 

Mācāmies kopā!

Cienījamie vecāki!

Piedāvājam pilnveidot saziņas vidi ģimenē un apgūt latviešu zīmju valodas pamatus kopā ar surdotulku Lauru Zeltiņu katru ceturtdienu no plkst. 8.30 līdz 9.30 127. kabinetā vai katru ceturtdienu no plkst. 15.30  līdz 16.30, izmantojot SKYPE.

Laipni aicināti!

Skolas direktore K.Pauniņa

Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem
26.aprīlī plkst.13.00
Vecāku diena

Skolas zālē 13.00 Skolas direktores uzruna
Darbnīcas 13.10-13.50 Kompetenču pieeja mācību satura apguvē. Bimodāli – bilingvālā pieeja mācību procesā.
138.kabinets (skolā) Iespējas sākumskolā
272.kabinets (skolā) Iespējas pamatskolā
145.kabinets (internātā} Iespējas mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetā
270.kabinets (internātā) Simbolu valodas (WIDGIT) izmantošanas iespējas
268.kabinets (skolā) “Sociāli emocionālā mācīšanās klases audzināšanas stundās”

*Lūdzam informēt par izvēlēto darbnīcu! Kontaktpersona R.Nazarova 67181908

plkst. 14.00
Atvērto durvju diena profesionālās pamatizglītības programmās
“Mājturība” un “Ēdināšanas pakalpojumi”
Būsiet laipni gaidīti!

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem
 2019./2020. m. g.  aicina skolēnus

ar dzirdes traucējumiem
ar garīgās attīstības vai vairākiem attīstības traucējumiem

mācīties  šādās izglītības programmās:

Pamatizglītības programmās:

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods: 21015211);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods: 21015811);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods: 2105911);
 • Profesionālās pamatizglītības programmās:
  • profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (kods: 2281401);
  • Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods:22811021).

Vidējās izglītības programmā:

  • speciālās vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods:31015212).

Šī gada 26. aprīlī plkst. 14.00
Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem
profesionālās pamatizglītības programmās
“Mājturība” un “Ēdināšanas pakalpojumi”
Būsiet laipni gaidīti!

25.marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Tieši pirms 70 gadiem, 1949.gada 25.martā, uz Sibīriju no Latvijas izsūtīja 42 000 cilvēku. Pieminot izsūtītos, mēs – 4.klases skolēni – Katrīna, Marta, Izabella, Rozālija, Alens, Rihards K., Romans, Ronalds un es – Rihards M.,  kā arī skolotājas –  Jolanta Tauriņa, Inguna Poga, skolas direktore Kristiāna Pauniņa un mūsu skolas draugs – mākslinieks Vilipsōns braucām uz Šķirotavas staciju.

vairāk lasiet sadaļā “Notikumi”

Skolai dzimšanas diena

21.februārī mūsu skolai 179.dzimšanas diena. Visi pulcējāmies Svinību zālē. Skolēni dejoja, melodeklamēja dziesmas “Aicinājums” (Aspazijas vārdi, R. Paula mūzika) un “Karoga dziesmu” (Raiņa vārdi, J. Lūsēna mūzika).
1.klases skolēni deklamēja pašu sacerētu dzejoli:

“Skola, tu esi mana,
Skola – te draugu daudz…”

vairāk lasiet sadaļā “Notikumi”

 

Trīs ziemas dienas Gaismas pilī – LNB

Draudzīgā aicinājuma nedēļā, kad vārda dienu svin Kārļi, tālajā 1935. gadā toreizējais Latvijas valsts vadītājs Kārlis Ulmanis rakstīja aicinājumu dāvināt savām skolām un bibliotēkām ko vērtīgu, piem., grāmatu…

Draudzīgā aicinājuma nedēļā mums bija iespēja redzēt, izstaigāt visus bibliotēkas stāvus un it kā aptaustīt bibliotēku …

vairāk lasiet sadaļā “Notikumi”

Viesošanās Cēsu pusē

2018.gada 23.novembrī mūsu skolas mācību priekšmetu metodikas komisijas skolotāji un atbalsta personāls viesojās Cēsu internātpamatskolā – attīstības centrā. Skolā, kur senatnes elpa sasauca ar mūsdienām.
Mūs pārsteidza plašais parks ap skolu (28 ha). Katrā skolas stūrītī varēja redzēt, ka skolu vada “īsts saimnieks”. Skolotājiem patika atpūtas un semināru telpas skolas bēniņos. Katrā klasē ir bagātīgs metodisko materiālu klāsts.
Mūsu brauciena mērķis bija iepazīt atbalsta personāla darbu Sensorajā istabā. Šī telpa ir pārdomāti iekārtota. Skolēni to apmeklē pēc iepriekš sastādīta grafika. Pedagogs strādā 1:1 ar katram skolēnam piemērotu aktivitāti.
Skolā skolotāji iekārto savas klases atbilstoši savam pasniedzamajam mācību priekšmetam. Skolotāji gatavo mācību materiālus, ievērojot Montesori principus. Skolēni ar augšējo elpošanas ceļu problēmām apmeklē sāls istabu (šo telpu var apmeklēta arī skolas darbinieki un Cēsu pilsētas iedzīvotāji).
Skolā ir radošs, draudzīgs kolektīvs. Skolas vadība atbalsta skolotājus un pārdomāti organizē pašizglītošanās kursus. (foto)

Speciālās pedagoģijas Metodiskās komisijas vadītāja Dzintra Store

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem sportistu sekmīgie starti starptautiskajās nedzirdīgo sacensībās Polijā

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem delegācija devās uz starptautiskajām sacensībām Polijā 18 personu sastāvā – 2 pedagogi un 16 skolēni.
J.Sikorska piemiņas memoriālā startēja 6 valstu komandas: no Polijas – 4 komandas, un pa vienai no Baltkrievijas, Kazahstānas, Ukrainas, Maskavas un Latvijas, kopā 9 komandas.

(plašāka informācija sadaļā “Notikumi”)

Tēvzemes nedēļa 08.11.2018.- 19.11.2018


2018.gada 8.novembrī ar svinīgu pasākumu, kurā piedalījās NBS Jūras spēku pārstāvji, tika atklāta Tēvzemes nedēļa skolā.

 

 

(plašāka informācija sadaļā “Notikumi”)

Noslēdzies teritorijas apzaļumošanas projekts

Noslēdzies arī 2018.gada Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta jauniešu iniciatīvas projektu konkursa “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” projekts Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem “Mēs veidojam un paplašinām savu Ābeļdārzu” kā nepārtrauktības un bezgalības simbols.

(foto un plašāka informācija sadaļā “Notikumi”) 

 

Rīgas skolas skolotāji iepazīst Zviedrijas pieredzi

Oktobra sākumā Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolotāji un tehniskie darbinieki devās komandējumā uz Erebrū (Zviedrija), lai, apmeklējot trīs dažādas mācību iestādes izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem, gūtu priekšstatu par izglītības organizēšanu un norisi vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

(plašāka informācija- sadaļā “Notikumi” )

 

Surdotehniskie palīglīdzekļi

Saskaņā ar 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” un 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” vājdzirdīgas un nedzirdīgas personas tiek nodrošinātas ar surdotehniskiem palīglīdzekļiem gan saziņas, gan vides pieejamības nodrošināšanai. Šajā gadā LNS Surdotehnikas centrs piedāvā risinājumus gaismas un vibrācijas signālu savienošanai ar laikrādi un/ vai mobilo tālruni, piem, risinot dūmu detektora signāla uztveršanas iespējas tiek piedāvāts komplekts: dūmu detektors un mobilā tālruņa sensors ar papildu funkcionalitāti durvju zvana gaismas/ vibrēšanas signāls. FM radiofrekvenču pārraides sistēmas, ko var izmantot saziņai ģimenē, tāpat digitālās vizuālās saziņas ierīces (planšetdators) izmantošanai gan mācību, gan komunikācijas situācijās.

Aicinām iepazīties ar palīglīdzekļu piedāvājumu šeit.

Direktore  K.Pauniņa

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” – Kultūras ministrijas projekts.

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018.gada mācību gada sākumu ikvienam Latvijas skolēnam ir iespēja klātienē iepazīt savas valsts kultūras, vēstures un dabas vērtības.

(vairāk par “Latvijas skolas somu” lasiet un skatiet sadaļā – “Notikumi”)

Ilgi gaidīta tikšanās.

Brīnišķīgā atvasaras dienā, 11.oktobrī, kad saule rotājās rudajās kļavu lapās, mūsu skolā viesojās kolēģi no Valmieras Gaujas krasta vidusskolas.

Viesi apskatīja mūsu skolu, priecājās par moderni iekārtotajām un tīrajām mācību un atpūtas telpām, vēroja mācību procesā īstenotos kompetenču pieejas elementus, apmeklēja individuālo nodarbību izrunas veidošanā un dzirdes uztveres attīstīšanā un nodarbību Dzirdes kabinetā.

Tikšanās laikā diskutējām un domājām par to, kā uzlabot mācību darbu, uzklausījām skolas direktores stāstīto par uzzināto, viesojoties Erebrū  (Zviedrija) skolās nedzirdīgiem bērniem.

Tikšanās noslēgumā Speciālās izglītības Sākumskolas metodiskās komisijas  vadītāja Justīne Smuļkēviča iepazīstināja kolēģus ar paveikto projektā  “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Paldies mūsu skolas pedagogiem par atsaucību un iesaistīšanos!

Dzirdes kabineta vadītāja Velga Lielnora

Posted on by pitons | Comments Off on Jaunumi