Skolēnu uzņemšana Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā 2024./2025. mācību gadā

Rīgas Ēbelmuižas pamatskola

uzņem skolēnus

2024./2025. mācību gadā

 izglītības programmās:

 • Speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar dzirdes traucējumiem (kods:21015211);
 • Speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
  – ar dzirdes traucējumiem
  – bez dzirdes traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911);
 • Profesionālās pamatizglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 22811021)

Dokumentu iesniegšana uzņemšanai skolā

Piesakot izglītojamo skolā, vecāki vai izglītojamā likumiskie pārstāvji  uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • skolas direktoram adresētu iesniegumu;
 • dokumenta par iepriekš iegūto izglītību kopiju;
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
 • izrakstu no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapaNr.027/u) pilngadīgam izglītojamajam
 • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām atbilstošāko izglītības programmu;
 • izglītojamā fotogrāfiju (3×4) personas lietai;

Dokumentus skolēna uzņemšanai skolā  lūdzam iesniegt līdz š.g. 13.jūnijam

Skolas kancelejas darba laiks no plkst. 8.30 – 17.00

Skolas kancelejas tālrunis  67181907,

e-pasts    repsk@riga.lv

Skola atrodas Rīgā, Graudu ielā 21.

Mākslas konkurss Saules ritm

Noslēdzies vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju mākslas darbu konkurss “Saules ritmi”.  Kopā šajā konkursā iesniegti 586 darbi no 48 Rīgas valstspilsētas izglītības iestādēm, to skaitā, arī no Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas. Mūsu skolēni veiksmīgi piedalījās ar radošajiem darbiem I konkursa kārtā:

1.- 3.klašu grupā  – Denis Šakelis (1.a.klase) ieguva II pakāpes diplomu, Ernests Grundulis – III pakāpes diplomu;

4.-6.klašu grupā – Henrijs Ozoliņš (5.a.klase) un Nikita Osetrovs, Dinija Kraze, Mairis Šadeika, Daniels Mačis (6.a.klase) saņēma III pakāpes diplomus;

7.-9.klašu grupā – Rihards Knostenbergs (9.a.) ieguva I pakāpi.  Evelīna Baikova (7.a.) ieguva II pakāpi. Patriks Kalniņš (7.a.), Katrīna Vidnere un Marta Knostenberga (9.a.) saņēma III pakāpes dipomus.

Uz konkursa II kārtu tika izvirzīti laureāti – Denis Šakelis, Evelīna Baikova un Rihards Knostenbergs. Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” apbalvošanas pasākumā Rihards saņēma II pakāpes diplomu. Pateicības rakstus saņēma Denis Šakelis (1.a.) un  Evelīna Baikova (7.a.). Urrā!  Ir liels prieks un gandarījums, ka skolēni apliecina savu radošumu, iztēli un attieksmi pret mākslu. Mūsu skolēni ir īsti malači! Paldies skolēniem par atsaucību, radošumu, ieguldīto darbu un dalību konkursā! Paldies skolai un vecākiem par atbalstu!

Digitālais katalogs: Katalogs “Saules ritmi” 2024, 2.kārta

                                                                                                                                             Guna Priede, vizuālās mākslas skolotāja