Interešu izglītība

Savas spējas un talantus skolēni var attīstīt interešu izglītības programmās un fakultatīvajās nodarbībās:

  • mācību priekšmetu apguves  padziļināšanai – kultūrvēstures pulciņš, zīmēšanas un gleznošanas pulciņš
  • veselības veicināšani  – peldēšana (fakultatīvās nodarbības), peldēšanas apmācība (2.klasei) 
  • profesionālo prasmju veidošanai un attīstīšanai –  šūšanas un  modelēšanas pulciņš, kokapstrādes pulciņš, robotikas, kombinēto rokdarbu pulciņš, tekstilmākslas puciņš
  • mākslinieciskās jaunrades veicināšanai – kustību teātra pulciņš, mūsdienu deju pulciņš

intr_6nac_paskatiesintr_4intr_2 intr_5