Skolas attīstības prioritātes

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU MĒRĶI

Rezultāti skolas pārbaudes darbos

  2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g. 2021./2022.m.g. 2022./.2023.m.g. 2023./2024.
Skolēnu skaits, kuri  kārto skolas PD 6 0 5 8 8
Vidējā atzīme pārbaudes darbā
Latviešu valoda 5.66 0 5.4 5  
Matemātika 8 0 4,8 5.13  
Angļu valoda 5,83 0 4,6 5.86  
Latvijas vēsture 7.5 0 6.2 7.43  
Dizains un tehnoloģijas 0 0 7 7.25  
Vērtējums 5 balles un augstāks
Latviešu valoda 66.66% 0 80% 50%  
Matemātika 100% 0 60% 62.50%  
Angļu valoda 66.66% 0 40% 75%  
Latvijas vēsture 100% 0 100% 100%  
  Dizains un tehnoloģijas 0 0 100% 75%