Absolventi

Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas absolventu tālākās gaitas

 

Mācību gads Izglītības programma Absolventu skaits Turpina mācības Strādā Nemācās un nestrādā Nav ziņu
2020./2021. 2281401 Mājturība 8 5 0 2 1
21015911 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem 2 0 0 2 0
2021./2022. 21015211 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem 5 3 0 0 2
21015911  Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem 1 0 0 1 0
2022./2023. 21015211 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem 9 7 0 2 0
21015911  Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem 1 0 0 1 0