Izglītības programmas

Skola īsteno izglītības programmas:
kods: 21015211

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem.

kods: 21015811
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

kods: 21015911
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

kods: 2281401

Profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība”.

kods:2281102
Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi”.

 • Visās izglītības programmās notiek individuālas nodarbības dzirdes attīstīšanā un valodas un izrunas veidošanā pieredzējušu un augsti kvalificētu surdologopēdu vadībā.
 • Mācību procesā izmantojam FM klausīšanās iekārtas (1.-5.klasē)
 • Korekcijas un rehabilitācijas programmā piedāvājam:
  • muzikālās ritmikas nodarbības,
  • zīmju valodas nodarbības,
  • priekšmetdarbības mācības nodarbības valodas komunikatīvās funkcijas pilnveidei,
  • ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.

Skolai ir internāts, plaša zaļā zona ar vairākiem rotaļu, sporta un atpūtas laukumiem, iekārtota trenažieru zāle un kustību terapijas nodarbību telpa.

Skolas teritorija ir norobežota un slēgta.

Skolā strādā un sniedz konsultācijas:

 • surdopedagogs,
 • izglītības psihologs,
 • sociālais pedagogs,
 • ārsts-pediatrs
 • ārsts-psihiatrs.