Metodiskās jomas

Metodiskās padomes sastāvā ir:

 • direktors;
 • direktora vietnieki;
 • metodiskās padomes vadītājs;
 • metodisko komisiju vadītāji:
 • speciālās pedagoģijas Sākumskolas mācību priekšmetu metodiskā komisija;
 • speciālās pedagoģijas Pamatskolas mācību priekšmetu metodiskā komisija;
 • speciālās pedagoģijas mācību priekšmetu metodiskā komisija;
 • speciālās pedagoģijas Audzināšanas darba metodiskā komisija;
 • speciālās pedagoģijas Interešu izglītības metodiskā komisija;
 • speciālās pedagoģijas starpdisciplinārā metodiskā komisija;
 • Dzirdes kabineta vadītāja.