Pieņemšanas laiki

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis e-pasts Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Kristiāna Pauniņa Direktore 67181909

 

kpaunina@edu.

riga.lv

Pirmdien 9.00 – 11.00

Piektdien 13.00 – 15.00

Rita Nazarova Direktores vietniece izglītības jomā 67181908 rnazarova@edu.

riga.lv

Piektdien 13.00 – 14.00
Solvita Danisha Direktores vietniece izglītības jomā 67181913 svancane4@edu.

riga.lv

Trešdien 13.30 – 14.30
Ingrīda Čekstere Direktores vietniece izglītības jomā, sociālais pedagogs, audzināšanas jautājumos, izglītojamo uzturēšanās internātā 67181911

 

 

icekstere@edu.

riga.lv

Pirmdien 12.00 – 13.00

Piektdien 12.00 – 13.00

 

Ināra Āboliņa Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā 67181910

 

 

 

iabolina8@edu.

riga.lv

Pirmdien 9.00 – 10.30

Piektdien 9.30 – 10.30

 

Sintija Vilde Psihologs 67181790 svilde@edu.riga.lv Piektdien

 

Par citu pieņemšanas laiku iespējams vienoties, sazinoties pa tālruni  67181907, ar e-pasta starpniecību repsk@riga.lv