Skolas sports

  Skolā izveidota vispusīgas fiziskās sagatavotības piramidālā sistēma , tās pamatā masveida skolēnu iesaistīšana fiziskajās aktivitātēs, nodrošinot viņu fizisko un garīgo attīstību , veicinot veselības stiprināšanu un dodot iespēju integrēties sabiedrībā “Arī es varu būt līdzvērtīgs savu vienaudžu vidū”. Piramīdas virsotnē – starti sporta sacensībās nedzirdīgo Eiropas, Pasaules čempionātos un nedzirdīgo pasaules olimpiskajās spēlēs.

        Lai to veiktu, ir izstrādāta speciāla mācību- treniņu sporta stundu programma ilgstošam periodam un ārpus klases sporta treniņu un sacensību plāns. Tas sevī ietver:

1.mācību – treniņu stundu un sporta treniņu grafiku izstrādi;

2.sporta materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu;

3.sacensību nolikumu izstrādi;

4.skolas meistarsacīkšu organizēšanu- basketbolā, peldēšanā, galda tenisā, vieglatlētikā u.c.;

5.pārbaudes sacensību organizēšanu ar speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem;

6.sacensības ar dzirdīgiem vienaudžiem Zemgales priekšpilsētā, Rīgas pilsētā un Latvijā;

7.veselību veicinošu pasākumu un izbraukumu organizēšanu;

8.sadarbību ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, iesaistot studentus sacensību organizēšanā;

9.starptautiskie pasākumi

Pasaules nedzirdīgo čempionāts, Polija 2021.g 4 dalībnieki, 4 medaļas 2 zelta,

2 sudraba medaļas

Z.Embrekte

R.Stupāns

A.Vazdiķis

V.Lesčinska

Pasaules nedzirdīgo olimpiādē, Brazīlijā. 2022.g 3 dalībnieki, 3 medaļas 2 zelta,

1 sudraba medaļa

Z.Embrekte

R.Stupāns

A.Vazdiķis

 

1.pasaules nedzirdīgo jaunatnes sporta spēles Brazīlija 2024. g. 2 dalībnieki,

1 medaļa

1 zelta medaļa E.Baikova

T.Zoldners

Poznaņas 25.J.Sikorska   memoriāla sacensības peldēšanā, Polija 2022. g. 9 dalībnieki, 8 medaļas 5 zelta, 3 bronzas medaļas
Varšavas starptautiskas jaunatnes sacensības peldēšanā, Polija 2023. g. 10 dalībnieki, 2 medaļas 2 bronzas medaļas A.Vaivade
Tartu Baltijas republiku čempionāts vieglatlētikā, Igaunija 2023.g. 11 Dalībnieki, 25 medaļas 7 zelta, 11 sudraba, 7 bronzas medaļas
Brno Eiropas jaunatnes čempionāts peldēšanā, Čehija 2023. g. 3 dalībnieki, 1 medaļa 1 sudraba medaļa
Poznaņas 26.J.Sikorska  memoriāla sacensības peldēšanā, Polija 2023.g. 9 dalībnieki,

2 medaļas

2 sudraba medaļas
EMĪLS – OPEN 2024. BRNO – EIROPAS JAUNATNES ČEMPIONĀTĀ PELDĒŠANĀ, /Čehija 4 dalībnieki E.Baikova, V.Lesčinska, M.Knostenberga R.Medenis

 

Pēdējo 3 gadu laikā skolēni startējuši 7 starptautiskās nedzirdīgo sacensībās- kopskaitā 49 dalībnieki un izcīnījuši 49 medaļas /16z,17s,12br/.