MARGARITAS STĀRASTES PASAKU MEŽĀ

Gaidot bērnu grāmatu ilustratores, rakstnieces Margaritas Stārastes 110. jubileju, vairāku klašu skolēni jau rudenī (skolas muzeja aicināti) apmeklēja izstādi no Vēsmas Sūnas privātās kolekcijas  “Margaritas Stārastes Pasaku mežā” AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” telpās.

Ziemassvētkos skolēni iejutās M. Stārastes daiļrades tēlos, kā arī  apmeklēja izstādi skolas bibliotēkā. Februārī mākslinieces jubileju svinējām kopā ar kolekcionāri V. Sūnu, ieklausījāmies viņas interesantajā  stāstījumā, aplūkojām bagāto Margaritas Stārastes grāmatu kolekciju.

Svinības papildināja profesionālās klases skolēnu pašceptās tortes – rotātas ar pasaku Dižmežā lasītām sūnām un odziņām! “Aiz pļavām, aiz pakalniem un upīšu līkumiem plešas varens mežs. Tur aug lepni bērzi un apses ar sudraba lapām”. Ielūkojies arī Tu Margaritas Stārastes pasakās!

Skolas muzejs