Šķiet, ka šodien visi eņģeļi ir pulcējušies šeit, mūsu skolā, lai kopā skaisti svinētu Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Un šie eņģeļi esam mēs paši – bērni, skolotāji, skolas darbinieki, mūsu draugi un vecāki, kas radījuši svētku prieku un brīnumu.

Prieku par to, ka radām prieku citiem! Prieku arī par to, ka esam sarūpējuši dāvaniņas un iepriecināsim bērnus Ukrainā!

Šogad esam saņēmuši ļoti daudz skaitu un lielu dāvanu: sadarbībā ar Baltijas Bērnu fondu skolai sarūpēts cits autobuss, lai bērni ar kustību traucējumiem varētu apmeklēt skolu un doties ekskursijās.

Sadarbībā ar Sergeja Jēgera labdarības fondu un tā vadītāju Sergeju Jēgeru – atpūtas brīžos bērni varēs spēlēt sportiskas datorspēles,  profesionālās programmas audzēkņi iepazinuši restorāna pasauli.

Skaistu koncertu “Ieraugi nedzirdēto” dāvināja koris “Balsis” un tā vadītājs diriģents Ints Teterovskis, izglītojošas un radošas ekskursijas dāvinājusi  draudzība ar A.Čaka muzeju un tās direktori Antru Medni;  mums ir zīle – skolas logo -, kuru dāvinājis mākslinieks Aivars Vilipsons. Pavasarī pie mums ciemojās Baltais kaķītis no K.Skalbes pasakas  “Kaķīša dzirnavas” mākslinieces Ievas Jurjānes zīmējumu izstādē, rudenī noskatījāmies filmu “Janvāris“ (rež. V.Kairišs, filmas māksliniece I.Jurjāne), iepazinām fonda “Sibīrijas bērni” (vad. Dz. Geka-Vaska) dāvinātās grāmatas kā svarīgu atgādinājumu, ka tautas vēsture ir tā, kas veido nākotni, audzina mūs par uzticīgiem Latvijas patriotiem.

Un vēl daudz citu brīnišķīgu lietu un notikumu, kopā būšanas! Taču, lai svarīgākā no tām ir mūsu pašu spēja kvalitatīvi mācīt un mācīties, vēlme būt gudram, čaklam un darbīgam, laipnam un atsaucīgam, iejūtīgam un draudzīgam, labestīgam un izpalīdzīgam!

 

Lai gaisma, svētku un dāvināšanas prieks katrā no mums! Lai silti un sirsnīgi svētki katrā ģimenē un mājā!

 

Priecīgus Ziemassvētkus!

 

Skolas direktore Kristiāna Pauniņa