Skolotāji mācās!

Gribi iet ātri, ej viens. Ja vēlies iet ilgi – ej kopā. Senās Austrumu gudrības māca mums ilgtspēju – sadarbību, profesionālo izaugsmi, attīstību. Šīs ir lietas, kas palīdz, kad neesam vieni. Pedagogu tālākizglītība un profesionālā pilnveide vājdzirdīgo bērnu izglītības procesa attīstībai ir stūrakmens skolas izaugsmei.

Mācību metodikas saglabāšanā un procesa kvalitātes nodrošināšanā ļoti svarīgs ir vienots skatījums uz vājdzirdīgo bērnu izglītošanu, jauno kolēģu profesionālo zināšanu papildināšanu – kopumā 20 skolotājiem.

Paldies Valmieras Gaujaskrasta vidusskolas – attīstības centra skolotājai Līgai Grāpēnai par bagātīgo kursa materiālu! Paldies Baltijas Bērnu fondam par atbalstu pedagogu profesionalitātes nodrošināšanā!