Rīgas Ēbelmuižas pamatskola uzņem skolēnus 2022./2023. mācību gadā

 izglītības programmās:

 • Speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar dzirdes traucējumiem (kods:21015211);
 • Speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
 • Speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911);
 • Profesionālās pamatizglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 22811021).

  e-pasts    repsk@riga.lv

  Skola atrodas Rīgā, Graudu ielā 21.

  Dokumentu iesniegšana uzņemšanai skolā

  Piesakot izglītojamo skolā, vecāki vai izglītojamā likumiskie pārstāvji  uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  • skolas direktoram adresētu iesniegumu ( lejupielādēt iesniegumu Vecākiem  vai Skolniekam );
  • dokumenta par iepriekš iegūto izglītību kopiju;
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
  • izrakstu no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapaNr.027/u) pilngadīgam izglītojamajam
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām atbilstošāko izglītības programmu;
  • izglītojamā fotogrāfiju (3×4) personas lietai;

  Dokumentus skolēna uzņemšanai skolā  lūdzam iesniegt līdz š.g. 31.maijam!

  Skolas kancelejas darba laiks no plkst. 9.00 – 17.00

  Skolas kancelejas tālrunis  67181907, 25609734 (SMS),