IEPAZĪŠANĀS DIENA

25.08.2023. plkst. 12.00  skolas zālē IEPAZĪŠANĀS DIENA 2023./2024. mācību gadā jaunuzņemtajiem izglītojamajiem un vecākiem.  

Sapulces darba kārtība: 

  1. Informācija par skolu un speciālās pamatizglītības programmām. 
  2. Informācija par skolas iekšējiem dokumentiem. 
  3. Informācija par mācību procesa norisi un interešu izglītību. 
  4. Informācija par atbalsta pasākumiem mācību procesā – Dzirdes kabineta darbs. 
  5. Iepazīšanās ar klases skolotāju un internāta skolotāju. 
  6. Skolas un internāta apskate.  

Individuālas sarunas.