Atbalsta personāls

Atbalsta personāls

Izglītības psihologs

Sintija Vilde

67181709,  svilde@edu.riga.lv

Piektdien 10.00 – 13.00
Sociālais pedagogs

Ingrīda Čekstere

67181911, icekstere@edu.riga.lv

Piektdien 13.00 – 14.00
Speciālais pedagogs Dzirdes kabinetā

Velga Lielnora

29294426, vlielnora@edu.riga.lv

Piektdien 15.00 – 14.00