Bimodālais bilingvālisms

Ko nozīmē bimodālais  bilingvālisms?

Indivīdi, kuri mācās un lieto vismaz divas valodas savā ikdienas dzīvē, ir saukti par bilingvāliem. Tādējādi ne tikai cilvēki, kuriem ir divu dzimto valodu prasmes, ir bilingvāli. Tie ir cilvēki, kuri var lietot šīs valodas dažādos līmeņos, dažādās dzīves situācijās un dažādiem mērķiem.

Bilingvālismu vai multilingvālismu var attiecināt ne tikai uz indivīdiem, bet arī uz veselām sabiedrībām vai institūcijām, kā piemēram, skolām vai skolu klasēm. Divu valodu lomas šajā kontekstā var būt dažādas.

Zīmju valoda tiek uztverta vizuāli, kamēr runātā valoda tiek uztverta akustiski. Tas ir – tiek izmantotas divas dažādas modalitātes. Kad  bilingvālismā  viena no valodām ir zīmju valoda un otra ir runātā valoda ( runas vai rakstveida formā), mēs to saucam par bimodālo bilingvālismu.

Multilingvālisma  pētījumi ir atklājuši lietderīgu  valodu pārejas konceptu. Šis koncepts nosaka bilingvālo praksi kā cilvēcisku normu, normālu norisi (nevis ka izglītošanās problēmu) un atzīst bilingvālismu par vērtīgu resursu. Pieejamo lingvistisko kompetenču izmantošana ir nepieciešams un pozitīvs faktors izglītības mērķu sasniegšanai.

Runas valodas(mutvārdi) – zīmju valodas

Valodas (runa, zīmju valoda)

Bimodālais bilingvālisms ir līdzīgs runātās valodas bilingvālismam. Tomēr ir viena atšķirība, abas valodas zināmā mērā var tikt pielietotas vienlaicīgi. Tas var novest pie speciālu tipu sajaukuma. Viens šāds tips ir atbilstošās runātās valodas zīmju versija. 0trs, kad tikai runātās valodas atslēgas vārdi tiek vienlaicīgi atveidoti ar zīmēm, mēs saucam to par ar zīmēm atbalstītu runu. (sss/zar). Tomēr abos gadījumos komunikācijā tiek sekots atbilstošās runātās valodas gramatikas likumiem un tādēļ nepārstāv neatkarīgu, patstāvīgu valodu.

Līdz šim zīmju valodas universāla rakstu sistēma ikdienas lietošanai nav pieņemta. Bet zīmju teksti var tikt saglabāti mēdiju formā, kas var veikt līdzīgu funkciju kā runātās valodas pierakstu forma.