Dzejai veltīta pēcpusdiena “Satikšanās pāri laikam”

11.oktobrī skolā viesojās Aleksandra Čaka muzeja direktore  Antra Medne. Ieklausījāmies viņas stāstījumā par dzejniekiem –  Aleksandru Čaku, Imantu Ziedoni un Ojāru Vācieti. Skolēni iepazinās ar izstādes ”Mīlestības stāsts” materiāliem no dzejnieka Aleksandra Čaka muzeja krājuma.

Skolas muzejs