COVID drošība

Ja ir konstatēts pozitīvs C19 gadījums, vecāki informē par šo klases audzinātāju, norādot skolēna vārdu, uzvārdu, klasi un laiku, kad ir parādījušies saslimšanas simptomi un veikts paštests, kas uzrādīja pozitīvo rezultātu.  

* Nenotiek kontaktu izsekošana un netiek noteikta mājas karantīna kontaktpersonām. 

* Skolēnam, kuram Covid-19 tests uzrādījis pozitīvu rezultātu, var atsākt apmeklēt skolu 8.dienā pēc inficēšanās, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi.  

 * Atsākot apmeklēt izglītības iestādi pēc Covid-19, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu. 

* Informācija par Covid saslimšanas gadījumiem skolā COVID gadījumi  

Pielikumā rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes! Aicinām to ievērot!