Darbinieku izvietojums

Skolas ēkā

Skolas kanceleja          67 181 907           
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 9.00 – 17.30, pārtraukums no plkst. 12.00 -12.30
Skolas dežurants         67 181 906
                                            25 609 734
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 7.00 – 21.00

Ieņemamais amats Vārds uzvārds Telpa Tālrunis e-pasts
Direktors Kristiāna Pauniņa 130 67181909 kpaunina@edu.riga.lv
Direktora vietnieks Rita Nazarova 129.1 67181908 rnazarova@edu.riga.lv
Direktora vietnieks Justīne Smuļkēviča 137 67181913 jpliska@edu.riga.lv
Direktora vietnieks Gundega Malicka 1-8 67181911 gmalicka@edu.riga.lv
Direktora vietnieks Jānis Purmalis 129 jpurmalis@edu.riga.lv
LIZDA pirmorganizācijas priekšsēdētājs Veronika Dzalbe 272 vdzalbe@edu.riga.lv
Surdotulks Ilva Cibuļska icibulska2@edu.riga.lv
Surdotulks Anete Arāja aaraja@edu.riga.lv

Internāta ēkā

Internāta dežurants 67181 915
25612734

Ieņemamais amats Vārds uzvārds Telpa Tālrunis e-pasts
Direktora vietnieks/ sociālais pedagogs Ingrīda Čekstere 120 67 181 913 icekstere@edu.riga.lv
Izglītības psihologs Sintija Vilde 316 67181790 svilde@edu.riga.lv
Ārsts – pediatrs Rasma Alute 142 67181914 ralute@edu.riga.lv
Ārsts – psihiatrs Gunārs Trimda 142 67181914 gtrimda@edu.riga.lv
Medicīnas māsa Anna Bujonoka 142 67181914 abujonoka@edu.riga.lv
Medicīnas māsa Ņina Potjagailo 142 67181914 npotjagailo@edu.riga.lv
Bibliotekāre Benita Plinta 147 bplinta @edu.riga.lv
Dzirdes kabineta  vadītāja Velga Lielnora 265 vlielnora@edu.riga.lv
Muzejpedagogs Inguna Poga 310 ipoga@edu.riga.lv