Veselības punkts

Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas

VESELĪBAS PUNKTS

(kods: 010000757)
142.kabinets

Saulkalnes iela 22, Rīga LV 1058
Tālrunis: 67181914

Veselības punkts atrodas internāta 1.stāvā pielāgotās telpās, iebraukšana nodrošināta arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ieeja 1.stāvā –  lifts.

Medicīnas punktā ir procedūru telpa, izolatori, profilaktisko apskašu kabinets.

Profilaktiskās apskatēs tiek veikti antropometriskie mērījumi, redzes un dzirdes pārbaude, stājas kontrole, arteriālā asins spiediena kontrole, acu zīlīšu platuma un reakcijas uz gaismu invertējums, vēnu apskate, kā arī koordinācijas traucējumu pārbaude.

Vienu reizi mācību gada sākumā tiek veikta skolēnu pārbaude uz pedikulozi un kašķi, kā arī šo slimību profilakses pasākumi.

Medicīnas veselības punktā tiek nodrošināta pirmās palīdzības sniegšana traumu un akūtu saslimšanu gadījumā. Tiek aprūpēti arī hroniski slimojošie bērni un izsniegti medikamenti ar ģimenes ārstu vai ārstu speciālistu nozīmējumu.

Skolas veselības punkta mediķi sniedz pirmo medicīnisko palīdzību skolniekiem (vajadzības gadījumā arī skolas personālam) līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim.

Medicīniskie pakalpojumi
Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas
Veselības punktā

  1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana.
  2. Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana traumu un akūtu saslimšanu gadījumos.
  3. Hroniski slimojošo bērnu medicīniskā aprūpe.
  4. Bērnu profilaktiskās apskates.
  5. Diētiskās ēdināšanas nodrošināšana pēc medicīniskām indikācijām.
  6. Ēdienu kvalitātes noteikšana.

Medicīnas darbinieki
Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem
Veselības punktā

Ārsts pediatrs  Rasma Alute

Pieņemšanas laiki:
Otrdiena 8.00 – 15.00
Trešdiena 8.00 – 15.00
Ceturtdiena 8.00 – 14.00

Ārsts psihiatrs Gunārs Trimda

Pieņemšanas laiki:
Pirmdiena 8.30 – 10.30
Trešdiena 8.30 – 10.30
Piektdiena 8.30 – 10.30

Medicīnas māsa  Ņina Potjagailo

Pirmdiena 8.00 – 16.00
Otrdiena 11.00 – 19.00
Trešdiena 8.00 – 16.00
Ceturtdiena 11.00 – 19.00
Piektdiena 8.00 – 16.00

Medicīnas māsa  Anna Bujonoka

Pirmdiena 13.00 – 19.00
Otrdiena 8.00 – 12.00
Trešdiena 13.00 – 19.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00

Medicīnas māsa  Ilze Keiša

darba laiks 19.00 – 7.00 pēc atsevišķa grafika

Medicīnas māsa  Silvija Novikova

darba laiks 19.00 – 7.00 pēc atsevišķa grafika