Monthly Archives: novembris 2023

Miķeļdienas rīts –Skolotājiem svētkos!

29. septembrī – Miķeļdienā – visa skolas saime pulcējās Svinību zālē, lai godinātu skolotājus gaidāmajā Skolotāju dienā un ietu Miķeļdienas rotaļās. Svētku cienastu sarūpēja profesionālās klases audzēkņi – Mairis, Jana, Raivis, Valērija, Martins, Marika, Normunds. Svētkus vadīja skolas muzejnieki un Skolēnu padome – Evelīna, Marta, Vaho. Rotaļas organizēja Toms, Emīls.
Lasīt tālāk……!

17.septembris. Koncertzālē CĒSIS koris BALSIS

Svētdienas dienā skolēni Evelīna, Rihards un Marta, Vadims, Katrīna, Izabella, direktore Kristiāna, skolotājas Elīna un Inguna apmeklēja Cēsu koncertzāli, lai ieklausītos šīs vasaras Dziesmu svētku dziesmās kora BALSIS koncertā “Ieraugi nedzirdēto. Dziesmu svētki “. Skolēni ar lielu interesi sekoja programmai, sevišķi viņus uzrunāja komponista Pētera Vaska dziesma “Savā tautā” ar Andreja Eglīša tekstu, kuru paši mācījās un melodeklamēja skolas svētkos, klātesot pašam komponistam Pēterim Vaskam. Paldies korim BALSIS par iespaidiem mūzikā!

Skolas muzejs

Dzejas dienu atklāšana mūsu skolā. Kartupeļa ČAKA rudens talka

Septembris Latvijā – Dzejas dienu mēnesis. Arī mūsu skolā svētkus Dzejai svinam visu rudeni. 11. septembrī – dzejnieka Raiņa un mūsu skolas direktores Kristiānas dzimšanas dienā – ieplānojām kārtējo kartupeļa ČAKA rudens talku ar dzejas lasījumiem. Talcinieku vidū skolas draugs – Aleksandra Čaka muzeja direktore Antra Medne. Šajā dienā ne tikai novācām bagātīgu ražu un lasījām grāmatas, bet gājām rotaļās un mielojāmies ar kartupeļu pankūkām. Lasīt tālāk!