Daily Archives: 29 novembris, 2022

Ceļojošā bērnu darbu izstāde “Māksla pieder visiem”

Jau vairāk kā 20 gadus privātās izglītības iestādes Patnis audzēkņi pierāda, ka māksla tik tiešām pieder visiem. Nav svarīgi, vai tu esi jauns vai vecs, nāc no mākslinieku ģimenes un esi ar ķērienu vai arī tikai sāc savas gaitas mākslas pasaulē, ar individuālu pieeju un profesionāliem pedagogiem iespējams ir viss. Darbus, kas redzami izstādē, ir darinājuši bērni ar īpašām vajadzībām, bērni ir dažāda vecuma, ar dažādām spējām un izaicinājumiem. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā iekļaujoša izglītība ir vārdu savienojums, ko lietojam jau ikdienā. Tomēr kā ir ar mūziku un mākslu? Patņa mākslu skolas programma, kas paredzēta bērniem ar īpašām vajadzībām pierāda, ka arī mūzika un māksla ir savienojamas ar neskaitāmajiem izaicinājumiem, un tie ir pārvarami, lai katrs bērns būtu spējīgs baudīt un radīt mākslu.

Brīdī, kad dzima šādas izglītības programmas ideja, tikai retais tai ticēja, ka visi bērni spēj mākslot augstā līmenī. Šobrīd vairs neticīgo nav, ir tikai prieks par paveikto. “Māksla ir kļuvusi par veidu, kurā mūsu audzēkņi izprot pasauli, spēj komunicēt ar mākslas palīdzību, spēj paši radīt dažādas sarežģītības skaņdarbus un vizuālās mākslas darbus.” – tā mākslu skolas direktore Kristīne Lepnāne.