Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes priekšsēdētājs
Raitis Ozols

Vecāku pārstāvji

Ingus Veips
Irina Balode
Sanita Gabrāne
Sarmīte Knostenberga
Inese Kraze
Natālija Vibe

Izglītojamo pārstāves
Marta Ozola – Skolēnu padomes priekšsēdētāja
Melisa Pērla Sprudzāne

Pedagogu pārstāvji

Guna Priede
Veronika Dzalbe – LIZDA pirmorganizācijas priekšsēdētāja

Izglītības iestādes padomes sēdes 

  • 25.11.2019.
  • 27.04.2020.