Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes priekšsēdētājs
Raitis Ozols

Vecāku pārstāvji

Ingus Veips
Karīna Slobodjana
Natālija Vibe
Irina Balode
Sanita Gabrāne

Izglītojamo pārstāves
Emīlija Balode – Skolēnu padomes priekšsēdētāja
Katrīna Poikāne

Pedagogu pārstāvji

Guna Priede
Veronika Dzalbe – LIZDA pirmorganizācijas priekšsēdētāja

Izglītības iestādes padomes sēdes 

  • 04.2017.