Skolas muzejs

muzejsRīgas internātviduskolai  bērniem ar dzirdes traucējumiem jau 178.gadskārta. 171 gadu mūsu skola atradās Daugavas labajā krastā, bet tagad jau septīto gadu esam Daugavas kreisajā krastā, Rīgā, Graudu ielā 21.

Gan skolas, gan skolas muzeja  viens no uzdevumiem ir nodrošināt patstāvīgai dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu, lai izglītojamais ar dzirdes traucējumiem pilnvērtīgi iekļautos mūsdienu sabiedrībā.

Skolas muzeja aktīvisti aicinājuši viesos skolas muzejā un rosinājuši  piedalīties interesantos pasākumos, ekskursijās un projektos skolēnus, viņu vecākus, absolventus, bijušos skolotājus , skolas draugus. Gaidām  viesos Skolas muzejā arī jūs.

Latvijai (ppt/pdf)
Dižkoki Latvijas valsts pirmssākumu un mūsu skolas vēstures liecinieki (ppt/pdf)
Dzejniekam Aleksandram Čakam veltīta pēcpusdiena 2017 (ppt/pdf)
Muzeju skatei 2017  (ppt/pdf)
Dzejas diena 2016 (ppt/pdf))

muzejs_1