Interešu izglītība

Savas spējas un talantus skolēni var attīstīt interešu izglītības programmās un fakultatīvajās nodarbībās:

  • mācību priekšmetu apguvi padziļinošas interešu izglītības un fakultatīvās nodarbības – Kultūrvēstures pulciņš, zīmēšana un gleznošana
  • veselību veicinošas fakultatīvās nodarbības – peldēšana, basketbols, fiziskās aktivitātes
  • profesionālās ievirzes interešu izglītības nodarbības –  Šūšanas un  modelēšanas pulciņš, Kokapstrādes pulciņš, Keramikas pulciņš, Kombinēto rokdarbu pulciņš
  • mākslinieciskās ievirzes interešu izglītības nodarbības – Teātra mākslas pulciņš, Mūsdienu deju pulciņš

intr_6nac_paskatiesintr_4intr_2 intr_5