Rīgas internātvidusskola
bērniem ar dzirdes traucējumiem
Graudu iela 21, Rīga LV-1058
tālrunis: +371 67181907
fakss: +371 67504699
e-pasts: rivsbadzt@riga.lv

Par vienas dienas brīdinājuma streika norises kārtību Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem
Rīgā

Rīgā, 2015.gada 23. novembrī
 1. Streika datums – 27.11.2015.
 2. Streika laiks – skolas darba laiks.
 3. Streika vieta – Rīga, Graudu iela 21, LV - 1004.
 4. Streika iemesls – nozares ministrija izstrādā un īsteno reformas, kas nav pārdomātas, profesionāli izdiskutētas ar sociālajiem partneriem, nav orientētas uz kvalitātes paaugstināšanu ilgtermiņā, nenodrošina nozarē strādājošo vienlīdzīgas iespējas, kā arī ir nepietiekams ieplānotais finansējums 2016.gada valsts budžeta projektā, lai nodrošinātu Izglītības likuma, Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma izpildi.
 5. Streika dalībnieki nodrošina to bērnu, kuri streika dienā ieradušies izglītības iestādē, nodarbināšanu un pieskatīšanu atbilstīgi klasēs saskaņā ar stundu un nodarbību sarakstu, atbild par šo bērnu veselību un dzīvību (tai skaitā ēdināšanas režīmu) saskaņā ar Ministru kabineta 24.11.2015. noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, kā arī Streiku likuma 17.panta pirmo daļu Streika komiteja un darba devējs nodrošina, lai streika laikā minimālā apjomā tiktu turpināts darbs sabiedrībai nepieciešamajos dienestos, uzņēmumos, kuru pārtraukšana radītu draudus valsts drošībai, visas sabiedrības, kādas iedzīvotāju grupas vai atsevišķu indivīdu drošībai, veselībai vai dzīvībai;ir tiesīgi organizēt sapulces, gājienus un piketus likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” un LIZDA Statūtos noteiktajā kārtībā, kuros pauž viedokli par streika iemesliem;
 6. Darbinieki, kas nepiedalās streikā turpina darbu saskaņā ar tarifikāciju un stundu un nodarbību sarakstu, atbild par izglītojamo drošību, veselību un dzīvību (tai skaitā ēdināšanas režīmu);
 7. Izglītības iestāde informē bērnu vecākus par izglītības iestādes darba režīmu, izmantojot izglītojamā dienasgrāmatu, ievietojot informāciju e- klasē un skolas mājas lapā, un nodrošina ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu.

LIZDA pirmorganizācijas priekšsēdētāja
V.Dzalbe
Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem direktore
K.PauniņaVECĀKU DIENA

2015.gada 23.oktobrī

Cienījamie vecāki,
uzaicinām Jūs apmeklēt skolu Vecāku dienā! 
 1. 10.00 – 12.00 Mācību stundu vērošana un sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem
 2. 12.00 – 13.00 "Atkarību profilakse pusaudžu vecumā", psiholoģe Iveta Krūmiņa
 3. 13.00 – 14.00 Skolas vecāku sapulce
  • - skolas pedagoģiskā atbalsta personāla darbs (izglītības psihologs, sociālais pedagogs, medicīnas personāls) – dr. A.Masaļska, dr.A.Aļeksejeva
  • - mācību un audzināšanas darbs – direkt. vietn. R.Nazarova, I.Čekstere
  • - interešu izglītības darbs – direkt. vietn. U.Gūtmane
  • - Dzirdes kabineta darbs – surdopedagogs V.Lielnora
  • - Skolas padomes darbs – Skolas padomes priekšsēdētājs R.Ozols
  • - Dažādi jautājumi – skolas direktore K.Pauniņa

  Noslēgumā mācību un atpūtas telpu apskate!
  Mīļi gaidīti!

Vasara ir beigusies un klāt 1. septembris.
Tiekamies skolā plkst. 10.00 svētku noskaņojumā un apņēmības pilni jaunajam mācību gadam!

10.00 svinīgais pasākums skolas pagalmā
11.00 tikšanās klasēs ar klases skolotājiem

Skolas vecāku sapulcē tiksimies oktobrī.XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Rīga, 2015. gada 6. – 12. jūlijs

Šogad svētkos mūsu skolu pārstāvēs divi skolas kolektīvi:

- 16 bērni uzstāsies ar melodeklamāciju, dejām un dziesmās Vērmanes dārzā speciālo skolu projektā "Mēs rakstām sevi Dziesmu svētkos",

- 6 skolēni no apģērbu modelēšanas un šūšanas pulciņa "Tērpu laboratorija" ar savu kolekciju piedalīsies Latviešu Biedrības namā tērpu fināla skatē „Rakstu darbi”.

Visi mīļi aicināti baudīt šos svētkus kopā ar ģimeni un atbalstīt mūsu skolēnus!

Programma:

10. jūlijā plkst. 15.00 Latviešu Biedrības namā tērpu skate „Rakstu darbi”

11. jūlijā plkst. 11.00 tērpu skate ”Rakstu darbi” Vērmanes dārzā, 1. mazā skatuve
plkst. 15:00 „Mēs rakstām sevi Dziesmu svētkos” Vērmanes dārzā, lielā skatuve

Svētku gājiens

12. jūlijā plkst 9.00 pulcēšanās Z. Annas Meirovicas bulvārī, pretī Bastejkalnam, netālu no Pulvertorņa. Iesim pa ielas kreiso pusi.

Una GūtmaneLatvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

5.maijā plkst.14.00 kopā pie skolas pacelsim srkanbaltsarkano karogu un skolas svinību zālē atcerēsimies notikumus Latvijā pirms 25 gadiem.
Skolēniem par drošību

6.maijā plkst.14.30 skolā viesosies Rīgas Pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļās darbinieki. Kopīgi pārrunāsim jautājumus par skolēnu pienākumiem, tiesībām, atbildību un uzvedību sabiedriskās vietās.
Mātes diena

  Mīļi aicinām visus vecākus uz Mātes dienai veltītu pasākumu! 8.maijā plkst.13.30 skolas zvinību zālē.


image2015.gada 17.aprīlī

ATVĒRTO DURVJU DIENA

 

10.50 - 11.30 Mācību nodarbību vērošana

11.30 - 12.00 Prezentācija par skolu un mācību procesu

12.00 - 12.45 Ekskursija pa skolu

10.45 - 12.45 Mazajiem viesiem -radošās darbnīcas un rotaļas

VECĀKU DIENA

11.00 - 12.00 Psihologa lekcija "Kā sarunāties ar pusaudzi?"

12.00 - 13.00 Tikšanās ar LNS pārstāvjiem

13.00 Skolas padomes sanāksme

13.00 Klašu vecāku sapulces

13.00 - 14.00 Individuālās sarunas ar priekšmetu skolotājiem

Individuālajām sarunām ar mācību priekšmetu skolotājiem vēlams iepriekš pieteikties:
tālr.67181907   e-pasts: rivsbadzt@riga.lvPavasara brīvdienas no 16.marta līdz 20.martam

 

Piektdien, 13.martā, skolēni saņems sekmju izrakstus (2.semestra starpatzīmes) un dosies pavasara brīvdienās.

Lai brīvdienas notiktu bez starpgadījumiem, ir jāatceras par skolēnu drošību.

Skolotāji vispusīgi ir iepazīstinājuši skolēnus ar dažādiem drošības pasākumiem. Tomēr skolas administrācija aicina arī vecākus pārrunāt ar saviem bērniem, kā droši pavadīt pavasara brīvdienas. Lai izvairītos no jebkāda negadījuma, vecākiem katru dienu būtu nepieciešams zināt, kā bērns pavadīs dienu, ar kādiem draugiem tiksies, uz kurieni ir nolēmuši doties. Bērnu līdz septiņu gadu vecumam nedrīkst atstāt vienu bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Pavasarī ūdenstilpnēs ledus ir kļuvis nedrošs. Bērniem jāatgadina, ka pa ledu pavasarī staigāt ir aizliegts. Redzot kādu ielūstam ledū, nevajag mesties glābt, bet gan nekavējoties saukt palīgā pieaugušu cilvēku vai zvanīt uz tālruņa numuru 112.

Pavasaris atnāk ar kūlas dedzināšanu. Bērniem jāpaskaidro, cik bīstama ir šāda vecās zāles dedzināšana- ir iespējams nodedzināt cilvēku privātīpašumus, pašiem apdegt, kā arī ugunī aiziet bojā viss dzīvais, kas atrodas dabā ap mums. Pie tam no 14 gadu vecumu iestājas administratīvā atbildība.

Iestājoties siltākam laikam, bērni vēlas braukt ar divriteņiem un skrituļdēliem.Pārliecinieties, vai ir viss vajadzīgais aprīkojums, kas pasargātu jūsu bērnu no dažādām traumām, vai ir iegūtas velosipēda braukšanas apliecība. Velosipēdista braukšanas apliecību var iegūt no 10 gadu vecuma, nokārtojot ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības eksāmenus. Tāpat vēlreiz pārrunājiet ar savu bērnu visus ceļa satiksmes noteikumus, par to, ka, ejot pāri gājēju pārejai vai arī šķērsojot ielu pie zaļās luksofora gaismas, automašīnas vadītājs ir ievērojis gājēju un pie luksofora zaļās gaismas, pie gājēju pārejas autotransports ir apstājies.

Pavasaris ir laiks, kad mostas daba. Šajā laikā bieži vērojami gadījumi, kad vienkopus pulcējas suņi, kas dažādu iemeslu dēļ palikuši savu saimnieku nepieskatīti. Paskaidrojiet bērniem, ka iet klāt svešiem suņiem ir bīstami. Var gadīties, ka suns, pārprotot bērna labos nodomus, var uzbrukt- sakost.

Atcerieties, ka par bērna drošību atbildīgi ir vecāki!Profesionālās pamatizglītības programmas "Mājturība"
9.m(2) klases mācību darba organizācija
2014./15.mācību gadā

Mācības - teorētisko un praktisko
zināšanu apguve
21 nedēļa 1.09. - 13.02. Mācību priekšmetu
skolotāji
Eksāmenu sesija 1 nedēļa 16.02.-20.02. Mācību priekšmetu
skolotāji
Kvalifikācijas prakse 12 nedēļas 23.02.-22.05. Prakses vadītāji:
Viesmīlības pamati 22.02.-23.03.
24.03.-16.04.
Lilita Znotiņa
Mājsaimniecības pamati 22.02.-23.03.
24.03.-16.04.
Raita Stepāne
Tekstilapstrādes pamati 17.04-07.05. Raita Stepāne
Dārzkopības pamati 08.05.-22.05. Artūrs Māss
Kvalifikācijas eksāmens 28.05.2015. Prakses vadītāji


image 
Par papildus brīvdienām 1.klases izglītojamiem un drošību  

    Saskaņā ar 2014.gada 18.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 „Noteikumi par 2014./2015.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” 9.punktu papildus brīvlaiks Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem 1.klases izglītojamiem noteikts laikā no 2015.gada 2.februāra līdz 6.februārim.

   Atgādinājums vecākiem. Februāris ir ziemas mēnesis- sniegs, sals, ledus un, protams, ziemas prieki. Lūdzu, vedot savus bērnus ārā, pārbaudiet, vai viņi ir atbilstoši apģērbušies, vai apavi ir pietiekami ērti, lai novērstu iespēju apsaldēt kāju pirkstus, vai vienmēr ir uzvilkti sausi cimdi. Pārrunājiet ar saviem bērniem par drošību, braucot ar ragavām, slēpojot, slidojot. Pārliecinieties, ka jūsu bērns neies uz ledus. Neatstājiet savu bērnu vienu pašu bez pieauguša cilvēka klātbūtnes, jo pirmās klases skolnieks vēl ir pietiekami mazs, lai spētu izvērtēt iespējamos apdraudējumus viņa veselībai, dzīvībai.

    Veselīgi atpūsties papildus brīvdienās un tiekamies 9.februārī!


imageimageimage

 
"Es esmu šeit, pat ja es nedzirdu! Es varu strādāt! "  

    No 12. līdz 17. oktobrim Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolotāji un skolēni, kas darbojas Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius projektā “I`m here, even if I can`t hear! I can do!” (Es esmu šeit, lai arī es nedzirdu! Es varu strādāt!), apmeklēja partnerskolu Minhenē (Samuel – Heiniche – FOS) un tikās ar partnerskolu no Poznaņas, lai veiktu pārskatu par projektā paveikto un darāmajiem darbiem projekta norisē.
 
   Vairāk par projekta braucienu var uzzināt sadaļā Comenius/Vizīte Minhenē


Vārds
TĒVZEME
krusta dūrienā piešūts
pie manas mēles
un lokās
un lokās
kā ceļš no kura
nogriezties nevar
/L.Langa/

SVEICAM LATVIJAS REPUBLIKAS
PROKLAMĒŠANAS 96. GADADIENĀ!

Skolas svētku pasākumi fotoattēlos

"Visu, ko jūti,
Visu, ko redzi,
Visu, ko nolemts tev zināt,
Paņem un iededz,
Iededz par sveci,
lai citas var aizdedzināt."
/J.Peters/
Apsveicam Pasaules nedzirdīgo dienā!Cienījamie vecāki, skolotāji un skolēni!


   No 2014.gada 7.septembra LTV mājas lapā ir skatāmas animācijas filmas ar surdotulkojumu. Precīzāka informācija Latvijas Nedzirdīgo savienības mājas lapā: Nedzirdīgo savienības mājas lapā.
   Vecāko klašu skolēniem Latvijas Televīzija piedāvā raidījumu „Te” ar subtitriem. Raidījumu “TE!” veidojusi VFS Films sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru, Latvijas Mobilo Telefonu un Latvijas Televīziju, lai apzinātu un atspoguļotu vietējās vērtības un masveidā popularizētu tūrismu, apceļojot valsti visos gadalaikos.
   Tiešās saites uz šiem raidījumiem atrodamas mājas lapas sadaļā Noderīgas saites.

Izmantosim iespēju papildināt mācību satura apguvi!


2014./15.mācību gads sākas 1.septembrī.

9.00-9.30 - pulcēšanās klasēs
10.00 - svinīgais pasākums
11.00- klases stunda 
11.30 skolēnu vecāku sapulce skolas zālē  
12.15- Skolas padomes sēde 

Veiksmīgu Jauno mācību gadu !
 

Esi sveicināta, Skola!


1. skolas diena – 1. septembris - parasti ir silta un saulaina, tāpat arī šodien, beidzamajā skolas mācību gada dienā saulīte mīl skolas bērnus un skolotājus. Un re, šodien mēs visi esam kopā un svinam svētkus – panākumu un pateicības svētkus – skolas pagalmā.

lasīt vairākRīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem

2014./2015.m.g. aicina skolēnus ar dažādiem dzirdes traucējumiem, kā arī ar garīgās attīstības un vairākiem attīstības traucējumiem apgūt šādas izglītības programmas:

    ●  speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem;
  ● speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  ● speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Pēc pamatizglītības ieguves:

    ●  profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība”;
  ● speciālās vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem.

Dokumentus pieņem skolas kancelejā darba dienās no plkst.9.00-17.00
Vēlams pieteikties līdz 2014.gada 26.jūnijam.


Skolas kancelejas tālrunis 67181907.
Kontaktpersona: R.Nazarova (direktores vietniece izglītības jomā) tālrunis: 67181908Skola aicina.

  Uzņemam izglītojamos speciālās pamatizglītības programmā bērniem ar dzirdes traucējumiem 2014.2015.mācību gadam.
   Piedāvājam mācīties speciālās vidējās izglītības vakara (maiņu) vispārizglītojošā virziena izglītības programmā un pamatizglītības programmā "Mājturība" pēc pamatizglītības ieguves.

Tālruņi uzziņām: 67181909, 67181908
  


27.februārī Valodas diena.

    Tuvojas pavasaris un mūsu skolā atkal Valodas diena! Šis pasākums kļuvis par labu tradīciju skolas dzīvē. Šoreiz mēs esam nolēmuši pievērsties tēmām : Skolas muzejs, XXII ziemas Olimpiskās spēles -Soči 2014, Rīga- 2014 un Skolas bibliotēka. Skolēniem būs iespēja parādīt savas zināšanas un prasmes, veicot uzdevumus un praktiski darbojoties muzejā, skolas sporta zālē un bibliotēkā. Veiksmi mums visiem!

Skolotāja Aina Meikšāne


Šogad Rīga ir Eiropas kultūras galavaspilsēta un mūsu skola atver durvis draugiem
21.februārī plkst. 11.00 skolas zālē pasākumā
„Mazu brīdi pirms…”
Sagaidot skolas 175.jubilejas gadu (2015.), stāstīsim par skolas izglītības un interešu izglītības programmu piedāvājumu visiem mācīties gribētājiem, kā arī uzzināsim, kāda bija Rīga un mūsu skola pirms vismaz 100 gadiem vēsturnieka V.Eihenbauma stāstījumā.
                Gaidām ciemos !


Vācam makulatūru!

Katrs skolēns, viņa ģimene, skolas darbinieks un skolas kaimiņš aicināts iesaistīties
makulatūras vākšanas konkursā

"Tīrai Latvijai !"

Mēs būsim ļoti pateicīgi, ja iesaistīsieties makulatūras vākšanā kopā ar mums.

11. martā plkst. 14:30 svērsim makulatūru
skolas ēkas 1. stāvā
12. martā plkst. 14:30 svērsim makulatūru
internāta ēkas 1. stāvā

   Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Papīrfabrika “Līgatne””, AS “Latvijas valsts meži” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, 2013./2014. mācību gada ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā makulatūras apjomā.

   Konkursa ietvaros iespējams vākt biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas, avīzes, žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kā arī salocītus kartona izstrādājumus. Konkursam netiek pieņemtas fotogrāfijas, izlietoti papīra trauki un uzlīmes.

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes
traucējumiem direktore K. Pauniņa.Draudzīgais aicinājums

    Jā, datori, internets ir ātrs informācijas apguves avots. Bet kā ar emocionālās pasaules izkopšanu? Vai šeit liela nozīme nav grāmatai?
Sācies nozīmīgs gads Latvijas kultūras dzīvē. Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā. Jaunās bibliotēkas ēkas - Gaismas pils - atvēršana apmeklētājiem. Un jau 18. janvārī tautas līdzdalība akcijā „Grāmatu draugu ķēde”, kad grāmatas no rokas rokā pārceļos no vecās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas uz jauno.
   22. - 28. janvāris – „Draudzīgā aicinājuma” nedēļa mūsu skolā. Aicinām piedalīties ikvienu - skolas beidzējus, skolotājus, skolēnus, vecākus, skolas darbiniekus, draugus! Uzdāvināsim patiešām labu grāmatu, tādu, kas rosina iztēli, rada interesi, dod padomu…
    22., 23., 27. un 28. janvārī dāvinājumus gaidīsim skolas bibliotēkā. 29. janvārī - dāvinājumu izstāde un draudzīgs pasākums.

2014.gada 9.janvārī
Skolas bibliotekāre Benita Plinta

Skolas dzirdes kabinets

   Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem piedāvā surdopedagoga konsultācijas Dzirdes kabinetā, lai palīdzētu vecākiem un skolotājiem apzināt bērna spējas un mācītu tās virzīt un pilnveidot, lai palīdzētu veidot bērna vajadzībām atbilstošu valodas un saziņas vidi, attīstot bērna dzirdes uztveri, valodu un intelektuālās spējas, veidojot bērna runas prasmi.

Sīkāk lasiet sadaļā "Dzirdes kabinets"


2013.gada 22.novembrī

VECĀKU DIENA

11.00 - 13.00 – individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem. (Lūdzam iepriekš pieteikties.)

13.00 (1.-5.kl.) – klašu vecāku sapulces klašu telpās.

13.30 (6.-9.kl.) – klašu vecāku sapulces klašu telpās.

14.00 – skolas zālē Skolas padomes sanāksme.

Lūdzam pieteikties individuālām sarunām ar mācību priekšmetu skolotājiem!

Skolas kanceleja no 9.00 līdz 17.00 tālrunis - 67181907
Kontaktpersona R.Nazarova no 13.00 līdz 16.00 tālrunis – 67181908 un e klases pasts

Tēvzemes nedēļa  11.novembris - 15.novembris.

 Kā katru gadu nedēļa no 11.novembra-Lāčplēša dienas līdz 18.novembrim-Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai mūsu skolā būs Tēvzemes nedēļa. 11.novembrī- Lāčplēša dienā skolas pagalmā tiks atklāts Valsts karoga masts, skolēni un skolotāji, skolas darbinieki nēsās karoga krāsas lentītes un iedegs svecītes skolas pagalmā. Vakarā daudzi dosies uz 11.novembra krastmalu, lai iedegtu svecītes pie Rīgas pils mūra . Nedēļas laikā 5.-9.klašu skolēni  veidos prezentāciju par Latviju.14.novembrī  notiks Svētku stunda klasēs, bet plkst.15.00 mūsu skolā būs jaunsargi un skolas pagalmā notiks jaunsargu paraugdemonstrējumi. Svētku nedēļas noslēgums piektdien, 15.novembrī- svinīgs pasākums ,,Latvijas Republikai-95 gadi”Pirmā skolas diena klāt !
Nāk uz sēžas solā.

2013./14.mācību gads sākas 2.septembrī.

9.oo - pulcēšanās klasēs
10.oo - svinīgais pasākums
11.oo- klases stunda 
11.30 skolēnu vecāku sapulce skolas zālē 

Veiksmīgu Jauno mācību gadu !UZMANĪBU !
2013./2014. mācību gads

Iesniegumi uzņemšanai 1. un 10.klasē jāiesniedz skolas kancelejā līdz 2013.gada 1.jūlijam.

18.03.2013

5.aprīlī

VECĀKU DIENA

12.00 – skolas zālē Izglītojoša lekcija par vecāku un bērnu savstarpējām attiecībām.

13.00-15.00 – klašu telpās un kabinetos Individuālās sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem. Tikšanās ar klases skolotāju un internāta skolotāju.

13.00 – skolotāju istabā Skolas padomes sanāksme.

Lūdzam pieteikties individuālām sarunām ar mācību priekšmetu skolotājiem!

Skolas kanceleja no 9.00 līdz 17.00 tālrunis - 67181907
Kontaktpersona R.Nazarova no 13.00 līdz 16.00 tālrunis – 67181908


14.03.2013

21. - 24. martā

43.Baltijas nedzirdīgo skolēnu spartakiāde12.03.2013  plkst,14.00

Projekta PHOTO YOUTH

foto izstādes atklāšana Pārdaugavas izpildirekcijā

08.03.2013
Apsveicam 9.klases skolnieces
Zani Embrekti un Ilzi Āri
un novēlam veiksmīgus startus Nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs!


Raidījums par mūsu skolu Latvijas televīzijā
25.01.2013.
Sižets par Rīgas speciālo internātpamatskolu bērniem ar dzirdes traucējumiem LTV1 raidījumā „Kopā” (ar subtitriem).
Skatīsimies kopā LTV1 26.janvārī plkst. 17.45! 
„Draudzīgā aicinājuma” nedēļa mūsu skolā
21.01.2013.

Tradīcija ziedot grāmatas savai skolai sākusies 1935.gada 28.janvārī, kad toreizējais Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis savā vārda dienā aicināja katram atbalstīt un atcerēties savu pirmo skolu, ziedojot skolai grāmatas un citas mācību procesam nepieciešamas un noderīgas lietas.
„Draudzīgais aicinājums” ir iespēja ikvienam no mums arī ļoti personiski atbalstīt un pateikt paldies savai skolai par to ieguldījumu, ko tā katrā no mums ir devusi.
Tā ir skaista tradīcija, kas noteikti jāturpina arī nākotnē.
„Draudzīgā aicinājuma” nedēļas noslēguma pasākums - pirmdien, 28.janvārī plkst. 15.00 skolas Aktu zālē.

Trešdien, 16.janvārī - "Skola atver durvis"
07.01.2013.

Trešdien, 16.janvārī plkst. 15.00 aicinām visus interesentus apmeklēt
mūsu skolu, noskatīties svētku koncertu un piedalīties pasākumā
"Skola atver durvis"!
Gaidām visus interesentus!


Gaišus un sniegotus Ziemassvētkus!
17.12.2012.
Trešdien, 19.decembrī
 plkst. 10.00 - Svētrīts kopā ar virsmācītāju Kasparu Simanoviču

Ceturtdien, 20.decembrī
plkst. 14.30 - pedagoģiskās padomes sēde

Piektdien, 21.decembrī
plkst. 10.00 - liecību izsniegšana un eglītes klasēs
 plkst. 11.00 - Ziemassvētku eglīte visu klašu skolēniem
 plkst. 14.00 - Ziemassvētku koncerts skolas darbiniekiem un viesiemSvētki Piparkūku ciemā
08.12.2012.

Trešdien, 12.decembrī plkst. 13.00 mūsu skolā tiks atklāta pašdarināto piparkūku mājiņu izstāde "Svētki Piparkūku ciemā".
Izstādē ar saviem darbiem piedalās ne vien mūsu skolas skolēni, skolēnu vecāki un citi ģimenes locekļi, pedagogi un darbinieki, bet arī skolēni no citām Latvijas skolām.
Aicinām visus interesentus!


Piektdien, 7.decembrī notiks skolēnu vecāku kopsapulce
29.11.2012.
Piektdien, 7.decembrī plkst. 14.00 notiks Rīgas speciālās internātpamatskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolēnu veckāku kopsapulce.
Darba kārtībā - jautājums par skolas nosaukuma maiņu un citas aktualitātes.
Aicinām piedalīties!


Sveicam Latvijas 94. dzimšanas dienā!
16.11.2012.

Novēlam saliedētību ģimenē, panākumus skolā un drosmi īstenot sapņus, jo Latvija - tie esam mēs!
Sveicam Latvijas dzimšanas dienā!


11.novembris - Lāčplēša diena
08.11.2012.„Drošības rīts” Motormuzejā
01.11.2012.


Rīgas Motormuzejā notika „Drošības rīts” mūsu skolas jaunāko klašu audzēkņiem, kas ļāva bērniem ar dzirdes traucējumiem netradicionālā veidā apgūt būtiskākos gājēja pienākumus ceļu satiksmē.
„Bērnu prieks un pozitīvās emocijas ir apliecinājums tam, cik svarīgi ir realizēt šādus projektus arī nākotnē,” stāsta Laimdota Lase, Rīgas Motormuzeja muzejpedagoģe.
„Drošības rīts” tika organizēts akcijas „Turības labie darbi” ietvaros, kas ir Biznesa augstskolas „Turība” iniciatīva.
Šī projekta idejas autores ir studentes Rita Breice, Kristīne Pētersone un Elīna Briede.
Paldies meitenēm! Paldies Motormuzejam! Paldies visiem, kas palīdzēja!


Sižets par „Drošības rītu” LTV1 raidījumā „Kopā” (ar subtitriem)Piektdien, 26.oktobrī - Vecāku diena
18.10.2012.
Piektdien, 26.oktobrī
no plkst. 10.00 - 12.10 - mācību stundu vērošana
 no plkst. 12.00 - 14.00 - tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un internāta skolotājiem
 no plkst. 14.00 - 15.00 - Aktu zālē - Vecāku padomes un skolas padomes sanāksme

 Trešdien, 26.septembrī - LMT dāvinājums skolai

24.09.2012.

Trešdien, 26.septembrī
plkst. 13.00 sporta zālē - LMT dāvinājuma pasākums (piedalās Latvijas olimpieši)
 plkst. 14.00 Aktu zālē - skolēnu vecākiem - par kustību terapijas nodarbībām

Aicinām piedalīties visus interesentus, īpaši skolēnu vecākus!

Skolas nosaukuma maiņa
24.08.2012.

Pamatojoties uz Rīgas domes 2012.gada 31.janvāra lēmumu, no 2012.gada 31.augusta Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolai piešķirts jauns nosaukums - Rīgas speciālā internātpamatskola bērniem ar dzirdes traucējumiem.


LMT un Latvijas Bērnu dzirdes centra dāvinājums
mūsu skolēniem - skaņu pastiprinošas iekārtas

25.04.2012.
Foto: Jānis Brencis

Foto: Ilze Kopmane

Starptautiskais projekts "PhotoYouth" mūsu skolā
23.03.2012.


Foto: Ilmārs Znotiņš

No 26. līdz 30.martam mūsu skolā notiek starptautiskā projekta "PhotoYouth" seminārs skolotājiem „Fotogrāfijas mākslas pieejamība jauniešiem ar speciālajām vajadzībām”.
Seminārā piedalīsies 30 skolotāji no Rīgas, Pleskavas, Viborgas un Sanktpēterburgs skolām.
Projekta galvenie mērķi:
• atbalstīt jauniešu ar speciālām vajadzībām iekļaušanos sabiedrībā;
• veicināt jaunu profesionālu iemaņu iegūšanu jauniešiem ar speciālām vajadzībām;
• sniegt iespēju jauniešiem ar speciālām vajadzībām apgūt fotogrāfijas mākslu;
• dot iespēju pedagogiem apgūt jaunas darba iemaņas, celt profesionālo kvalifikāciju.


Foto: Ilmārs Znotiņš

Projekta dalībnieki mācīsies strādāt ar Apple Macbook 13" datoriem un Nikon V1 fotokamerām.
Seminārā kā lektori ir uzaicināti tādi Latvijā pazīstami fotogrāfi kā Ilmārs Znotiņš, Māris Kiseļovs, Jānis Pipars, Jeļena Spasova, Andrejs Grants, Andris Egl

Rīgas speciālā internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem
Graudu iela 21, Rīga LV-1058