Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem
uzņem audzēkņus 2017./2018. mācību gadam

Pamatizglītības programmās:

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods: 21015211);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods: 21015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods: 2105911);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods:21015611);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods: 21015511).

Profesionālās pamatizglītības programmās:

 • profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (kods: 2281401);
 • Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods:22811021).

Vidējās izglītības programmā:

 • speciālās vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods:31015212).

Skolas kancelejas darba dienās no plkst.9.00-17.00 tālrunis 67181907

 

Izglītības iestādes padomes sanāksmes darba kārtība 10.aprīlī.

 1. 2016./2017. m.gada noslēgums – iecerētais un paveiktais.
 2. Jaunā pamatizglītības standarta aprobācijas norise Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem.
 3. Bimodāli – bilingvālās izglītības modelis Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem – iespējas un izaicinājumi.
 4. Tehnoloģiju atbalsts izglītības procesā.
 5. Skolas un izglītības programmu akreditācija.
 6. Izglītojamo drošība.
 7. Skolas un vecāku sadarbība (vecāku aptaujas rezultāti).
 8. Sensorās istabas apskate.
 9. Dažādi jautājumi.

Direktore K.Pauniņa

Cienījamie vecāki !
2017.gada 10.martā mūsu skolā
Vecāku diena

Informācija par sociālās rehabilitācijas iespējām un pakalpojumiem LNS. Tehnisko palīglīdzekļu piedāvājums. LNS viceprezidente I.Immure 12.00 Skolas zālē
Skolas vecāku sapulce. Skolas direktore K.Pauniņa 12.40 Skolas zālē
Tikšanās ar klašu skolotājiem audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem. 13.30 Klašu telpās un kabinetos

Individuālajām sarunām ar mācību priekšmetu skolotājiem iepriekš pieteikties:
E-klases pastā R.Nazarovai, tālr.67181908 vai 67181907

 

MĀCĪBU PROCESA SPECIFIKA BĒRNIEM AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM

Seminārskolas vispārizglītojošo skolu pedagogiem  17.03.2017. plkst.9:30-14:00
Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem Rīgā, Graudu ielā 21
(lasīt vairāk)

 

 

Vai esi bijis Brīnumu istabā? Vai zini, kas ir “snoozeling”?

Nāc!

Sensorās istabas atvēršana

Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem

2017.gada 25.janvārī plkst. 14.30

laipni aicināti skolēni un skolotāji!

(internāta ēkā 292.telpa)

2017.gada 1.februārī plkst. 18.00

laipni aicināti Skolas padomes pārstāvji un vecāki!

 

“DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS”

2017.gada 25.janvārī plkst. 15.00 skolas svinību zālē

Runāsim par grāmatām, par grāmatu lasīšanu, par dzejoļiem, pasakām un stāstiem, par grāmatu vērtēšanu!

sensori

zsv_2016b

21. decembrī
Ziemassvētku koncerts vecākiem  plkst. 11.00 svinību zālē
Svētku pusdienas plkst. 12.20; 13.10
Ziemassvētku pasākumi klasēs un liecību izsniegšana plkst.13.00

25. decembrī
“Nāc līdzās Ziemassvētkos” – koncerts Operas namā, LTV 1, plkst.18.20

22. decembris – 4. janvāris izglītojamo ziemas brīvlaiks

 

„ĒNU TEĀTRIS ” 2016.GADA 15.DECEMBRĪ MŪSU SKOLĀ

14.00.-14.45.    leļļu darbnīca 1.-4.klases skolēniem un Ziepniekkalna sākumskolas 2.klases skolēniem.
15.00.-15.30.   aktu zālē izrāde – Ēnu teātris „Ziemassvētku stāsts”.
15.30.- 16.00.  vecāki, mazie skatītāji ar savām lellēm spēlē ēnu teātri.
16.30.-17.00.   leļļu darbnīca 5.-9. un prof. klašu skolēniem.
17.00.-17.30.   aktu zālē izrāde – ēnu teātris „Ziemassvētku stāsts”
17.30.-18.00.  vecāki,  skatītāji spēlē ēnu teātri.
Laipni aicināti!

Ēnu teātra izrāde Adventes laika noskaņās lieliem un maziem!

enu_teatrisBiedrība „Teātris azotē” decembrī organizē radošo laboratoriju Adventes noskaņās. Tajā nedzirdīgi bērni un pieaugušie kopā ar dažādiem skatuves mākslas profesionāļiem veidos ēnu teātra lelles un gatavos izrādi „Ziemassvētku stāsts”.

Iestudējumā poētiskā un vienlaikus rotaļīgā formā tiks izspēlēts senais Bībeles stāsts par Mariju, Jāzepu un viņu bērniņa, Dieva dēla Jēzus Kristus, piedzimšanu Betlēmē.

Adventes laika aizņemtībā un dāvanu pirkšanas karstumā šī izrāde dod iespēju norimt un iedziļināties senajā notikumā, ļaujoties ēnu leļļu un mūzikas burvībai, un vēlreiz sev atgādināt, kādēļ kristīgajā pasaulē svin Ziemassvētkus.

Izrādē dzied un muzicē Jānis Kurševs. Kopā ar nedzirdīgajiem bērniem iestudējumā spēlē leļļu teātra speciāliste Aija Treimane, aktrise Jolanta Znotiņa un dejotāja Ieva Liepa. Ēnu leļļu gatavošanā piedalās mākslas pedagoģe Guna Priede.

Izrādi var noskatīties:

 1. decembrī plkst. 14:00 un 17:00 Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem Graudu ielā 21 (pēc izrādes skatītājiem ir iespēja piedalīties ēnu teātra darbnīcā);
 2. decembrī plkst. 12:00 Jūrmalas Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71.;
 3. decembrī iestudējums tiks rādīts Latvijas Nedzirdīgo savienības gada noslēguma pasākumā.

Projekts tapis sadarbībā ar Rīgas internātvidusskolu bērniem ar dzirdes traucējumiem, Latvijas Nedzirdīgo savienību un SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”. Projektu finansiāli atbalsta Rīgas dome.

 

Cienījamie vecāki !
2016.gada 21.oktobrī mūsu skolā
Vecāku diena

Aktuāla informācija par skolu. Skolas direktore K.Pauniņa 11.30 Skolas zālē
Mobings (vienaudžu savstarpējā vardarbība agresīva uzvedība) un mobinga novēršana.Lektore I.Znotiņa 12.00 Skolas zālē
Zīmju valoda kā komunikācijas līdzeklis.LNS viceprezidente I.Immure 12.30 Skolas zālē
Tikšanās ar klašu skolotājiem audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem. 13.00 Klašu telpās un kabinetos

Individuālajām sarunām ar mācību priekšmetu skolotājiem iepriekš pieteikties:
E-klases pastā R.Nazarovai
tālr.67181908 vai 6718190

5.septembris – izglītības atbalsta programma “Savai skolai”

maxima2016.gada 5. septembrī skolā saņēmām SIA “MAXIMA Latvija”  izglītības atbalsta programmā “Savai skolai” par uzlīmēm saziedoto dāvinājumu, uzlabojot mācību procesa tehnisko un mācību materiālu nodrošinājumu. Akcijas laikā skolai tika saziedotas 4519 uzlīmes.

Paldies vecākiem, skolēniem, draugiem un atbalstītājiem, kas savas uzlīmes veltīja tam, lai mūsu skolā uzskates līdzekļus varētu izdrukāt ar krāsu printeri, latviešu zīmju valodu apgūt, mācību procesā izmantojot videokameru, lai mūsu bērnu talants vizuālajā mākslā varētu izpausties spilgtās krāsās un praktisko darbu veikšanai būtu gan aplikāciju, gan zīmēšanas papīrs!

1. septembris – Zinību diena!

“Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: tā grāmata,
Ar viņu labākās spēles
Un mīļākā saruna.” – tā savā dzejolī  “Grāmata” raksta dzejnieks Rainis, kuram pagājušajā gadā svinējām 150. Un arī skolas bērnu dzīvi pavada grāmata – tā ir mīļākā lasāmviela, tā ir mācību grāmata un arī dienasgrāmata.

Lai jaunais mācību gads ir radošs un veiksmīgs! Lai skolēni ar prieku nāk uz skolu!

kolektivs_2016

septembris_2016c

2016.gada 20. augustā plkst. 12.00 aicinām uz 1.a(1)
klases skolēnu vecāku sapulci.

Vēlamies Jūs informēt par:
* mācību procesa organizāciju un norisi,
* uzturēšanos internātā,
* interešu izglītības iespējām,
* atbalsta personālu skolā.

izm_logo

 

Skolotāji un vecāki aicināti pirms vasaras brīvlaika ar bērniem īpaši pārrunāt drošības jautājumus.

IZM nformāciju lasiet šeit pdf formātā.

 

2016./2017.m.g. Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem
turpina uzņemt skolēnus ar dažādiem dzirdes traucējumiem, kā arī ar garīgās attīstības un vairākiem attīstības traucējumiem mācīties šādās izglītības programmās:

Pamatizglītības programmās:

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods: 21015211);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods: 21015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods:21015611).
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods: 21015511).

Vidējās izglītības programmā:

 • speciālās vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods:31015212).

Profesionālās pamatizglītības programmās:

 • profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (kods: 2281401);
 • Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods:2281102).

  Bērnu pieteikšana uzņemšanai skolā –
  skolas kancelejā darba dienās no plkst.9.00-17.00

  Skolas kancelejas tālrunis  67181907.
  Skola atrodas Rīgā, Graudu ielā 21.

  Uzņemšanas noteikumi

 • afisa_foto

  Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem
  2016.gada 8.aprīlī
  Vecāku diena

  Individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem 12.00-13.00 Klašu telpās
  Informācija par vasaras atpūtas nometni 12.30-13.00 Skolas zālē
  “Postmodernās sabiedrības izaicinājumi. Skolas un ģimenes sadarbība.”
  LU PPMF Pedagoģijas nodaļas lektore Ērika Lanka 13.00-14.00 Skolas zālē
  Tikšanās ar klases skolotāju un audzinātāju 14.00-14.30 Klašu telpās

  Būsiet gaidīti!

  vizbulites

  Lidice_s

   

  Apsveicam Elīnu Gulbīnu, Janu Švāni, Valēriju Baškatovu, Lindu Kļavu un skolotāju Lauru Stepāni ar panākumiem starptautiuskajā bērnu zīmējumu konkursā “LIDICE”  par darbu ” Grāmatām ziemas brīvlaiks”!

  27. janvārī pbernu_zurijalkst. 14.30 skolas zālē notiks pasākums “2015.- Raiņa un Aspazijas gads.”
  Atceroties  un pārdomājot Raiņa un Aspazijas 150.jubilejas gadu, izveidosim un paši pagatavosim Raiņa un/vai  Aspazijas dzejas grāmatiņu – dāvinājumu skolai. Pašlaik aktīvi strādājam, radoši meklējam savu mazo izdevumu saturu un formu.
  27. janvāra pēcpusdienā notiks mūsu grāmatu – jauno izdevumu atvēršana. Katra klase pasākuma dalībniekus īsi iepazīstinās ar pašgatavoto grāmatiņu vērtībām. Pēc tam grāmatiņas glabāsies skolas bibliotēkā, un tās varēsim izmantot.
  Esam uzaicinājuši viesus, lai pajautātu, kā viņiem veicās ar lasīšanu bērnībā un skolas gados.
  Vēl atradīsim atbildes uz viktorīnas jautājumiem un uzzināsim par Bērnu žūrijas norisi.
  Uz tikšanos, skolas bibliotekāre
  Benita Plinta

  egle

Posted on by pitons | Comments Off on Jaunumi