Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem
2016.gada 8.aprīlī
Vecāku diena

Individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem 12.00-13.00 Klašu telpās
Informācija par vasaras atpūtas nometni 12.30-13.00 Skolas zālē
“Postmodernās sabiedrības izaicinājumi. Skolas un ģimenes sadarbība.”
LU PPMF Pedagoģijas nodaļas lektore Ērika Lanka 13.00-14.00 Skolas zālē
Tikšanās ar klases skolotāju un audzinātāju 14.00-14.30 Klašu telpās

Būsiet gaidīti!

vizbulites

 

2016./2017.m.g. Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem
aicina skolēnus ar dažādiem dzirdes traucējumiem, kā arī ar garīgās attīstības un vairākiem attīstības traucējumiem mācīties šādās izglītības programmās:

Pamatizglītības programmās:

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods: 21015211);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods: 21015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods:21015611).
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods: 21015511).

Vidējās izglītības programmā:

 • speciālās vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods:31015212).

Profesionālās pamatizglītības programmās:

 • profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (kods: 2281401);
 • Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods:2281102).

  Bērnu pieteikšana uzņemšanai skolā –
  līdz 2016.gada 1.jūnijam
  skolas kancelejā darba dienās no plkst.9.00-17.00

  Skolas kancelejas tālrunis  67181907.
  Skola atrodas Rīgā, Graudu ielā 21.

  Uzņemšanas noteikumi

  afisa_foto

  Lidice_s

   

  Apsveicam Elīnu Gulbīnu, Janu Švāni, Valēriju Baškatovu, Lindu Kļavu un skolotāju Lauru Stepāni ar panākumiem starptautiuskajā bērnu zīmējumu konkursā “LIDICE”  par darbu ” Grāmatām ziemas brīvlaiks”!

  27. janvārī pbernu_zurijalkst. 14.30 skolas zālē notiks pasākums “2015.- Raiņa un Aspazijas gads.”
  Atceroties  un pārdomājot Raiņa un Aspazijas 150.jubilejas gadu, izveidosim un paši pagatavosim Raiņa un/vai  Aspazijas dzejas grāmatiņu – dāvinājumu skolai. Pašlaik aktīvi strādājam, radoši meklējam savu mazo izdevumu saturu un formu.
  27. janvāra pēcpusdienā notiks mūsu grāmatu – jauno izdevumu atvēršana. Katra klase pasākuma dalībniekus īsi iepazīstinās ar pašgatavoto grāmatiņu vērtībām. Pēc tam grāmatiņas glabāsies skolas bibliotēkā, un tās varēsim izmantot.
  Esam uzaicinājuši viesus, lai pajautātu, kā viņiem veicās ar lasīšanu bērnībā un skolas gados.
  Vēl atradīsim atbildes uz viktorīnas jautājumiem un uzzināsim par Bērnu žūrijas norisi.
  Uz tikšanos, skolas bibliotekāre
  Benita Plinta

  egle

Posted on by pitons | Comments Off on Jaunumi