Cienījamie vecāki!
18.oktobrī plkst.12.00
Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā
Vecāku diena

Plkst.12.00  skolas zālē

∗  Informācija par ERASMUS+ projekta norisi    – Skolēnu padome
∗  2018./2019.m.g.vecāku aptaujas apkopojums – R.Nazarova
∗  2019./2020.mācību gada aktualitātes                – K.Pauniņa

Klašu telpās un kabinetos

∗  Klases vecāku sapulces
∗  Tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem

Kontaktpersona   R.Nazarova  67181908, E-klases pasts

Mēs 2. Pasaules lielajā talkā

2019.gada 21.septembrī cilvēki no vairāk kā 150 valstīm pievienosies 2. Pasaules lielajai talkai, kurā notiks atkritumu vākšanas un vides sakopšanas darbi. Arī Latvijas iedzīvotāji aicināti piedalīties koku sēšanas un stādīšanas akcijā “Laimes koki”.

2018.gada dzīvotnes bija dižkoks – koks, kas dod mājvietu citām dzīvām radībām. Dižkoki ir Latvijas valsts pirmsākumu liecinieki, būtiska mūsu kultūrvēstures vērtība un identitātes daļa. Tādēļ arī mēs 17. septembrī skolas pagalmā iestādījām sarkano ozolu. Lai aug varens, kupls un spēcīgs!

Skolas direktore K.Pauniņa

 

 “Attīsim vēl vienu rudeni,
paskatīsimies,
kas tur iekšā.
Zili brīnumi.
Zilas burtnīcas.
Atkal būs jāiet skolā?”
/O.Vācietis/

 

Mīļi sveicināti Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā!

Zinību dienas svinīgais pasākums
2019. gada 2.septembrī plkst. 10.00 skolas zālē.

 

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem aicina skolēnus

ar dzirdes traucējumiem, kā arī ar garīgās attīstības vai vairākiem attīstības traucējumiem
2019./2020.m.g. mācīties  šādās izglītības programmās:

▪Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar   dzirdes traucējumiem          (kods:21015211);
▪Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības                     traucējumiem (kods 21015811);
▪Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās                     attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem                         (21015911);
▪Profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (kods 2281401);
▪Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi”  (kods                 22811021)

Izglītojamo pieteikšana uzņemšanai 1.klases pretendentu sarakstā
līdz 2019.gada 1.jūnijam

Dokumentu iesniegšana uzņemšanai skolā – līdz 2019.gada 20.jūnijam

Uzņemšanas noteikumi.

Piesakot izglītojamo skolā, vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
▪skolas direktoram adresētu iesniegumu;
▪izglītojamā dzimšanas apliecības/ pases kopiju;
▪bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
▪valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu;
▪izglītojamā fotogrāfiju (3×4) personas lietai;
▪izziņu par deklarēto dzīvesvietu;
▪izziņu par obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai/ izziņu par iegūto pamatizglītību/ liecību.

Skolas kancelejas darba laiks no plkst.9.00-17.00
Skolas kancelejas tālrunis 67181907.
Skola atrodas Rīgā, Graudu ielā 21.

Skolā uzņemto 1.klases skolēnu vecāku sapulce notiks 2019.gada 23.augustā plkst.15.00

“- Ir tāds noslēpums, kuru neviens nezin vēl uz šis pasaules.
Vai tu zini, cik mīļš esi man?
Un cik mīļa tev esmu es?”

(I.Zandere)

Mīļi sveicinām
un
laipni aicinām uz koncertu
“Mātes dienā!”,

10.05.2019. plkst. 11.00 skolas svinību zālē.

 

Mācāmies kopā!

Cienījamie vecāki!

Piedāvājam pilnveidot saziņas vidi ģimenē un apgūt latviešu zīmju valodas pamatus kopā ar surdotulku Lauru Zeltiņu katru ceturtdienu no plkst. 8.30 līdz 9.30 127. kabinetā vai katru ceturtdienu no plkst. 15.30  līdz 16.30, izmantojot SKYPE.

Laipni aicināti!

Skolas direktore K.Pauniņa

Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem
26.aprīlī plkst.13.00
Vecāku diena

Skolas zālē 13.00 Skolas direktores uzruna
Darbnīcas 13.10-13.50 Kompetenču pieeja mācību satura apguvē. Bimodāli – bilingvālā pieeja mācību procesā.
138.kabinets (skolā) Iespējas sākumskolā
272.kabinets (skolā) Iespējas pamatskolā
145.kabinets (internātā} Iespējas mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetā
270.kabinets (internātā) Simbolu valodas (WIDGIT) izmantošanas iespējas
268.kabinets (skolā) “Sociāli emocionālā mācīšanās klases audzināšanas stundās”

*Lūdzam informēt par izvēlēto darbnīcu! Kontaktpersona R.Nazarova 67181908

plkst. 14.00
Atvērto durvju diena profesionālās pamatizglītības programmās
“Mājturība” un “Ēdināšanas pakalpojumi”
Būsiet laipni gaidīti!

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem
 2019./2020. m. g.  aicina skolēnus

ar dzirdes traucējumiem
ar garīgās attīstības vai vairākiem attīstības traucējumiem

mācīties  šādās izglītības programmās:

Pamatizglītības programmās:

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods: 21015211);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods: 21015811);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods: 2105911);
 • Profesionālās pamatizglītības programmās:
  • profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (kods: 2281401);
  • Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods:22811021).

Vidējās izglītības programmā:

  • speciālās vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods:31015212).

Šī gada 26. aprīlī plkst. 14.00
Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem
profesionālās pamatizglītības programmās
“Mājturība” un “Ēdināšanas pakalpojumi”
Būsiet laipni gaidīti!

25.marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Tieši pirms 70 gadiem, 1949.gada 25.martā, uz Sibīriju no Latvijas izsūtīja 42 000 cilvēku. Pieminot izsūtītos, mēs – 4.klases skolēni – Katrīna, Marta, Izabella, Rozālija, Alens, Rihards K., Romans, Ronalds un es – Rihards M.,  kā arī skolotājas –  Jolanta Tauriņa, Inguna Poga, skolas direktore Kristiāna Pauniņa un mūsu skolas draugs – mākslinieks Vilipsōns braucām uz Šķirotavas staciju.

vairāk lasiet sadaļā “Notikumi”

Skolai dzimšanas diena

21.februārī mūsu skolai 179.dzimšanas diena. Visi pulcējāmies Svinību zālē. Skolēni dejoja, melodeklamēja dziesmas “Aicinājums” (Aspazijas vārdi, R. Paula mūzika) un “Karoga dziesmu” (Raiņa vārdi, J. Lūsēna mūzika).
1.klases skolēni deklamēja pašu sacerētu dzejoli:

“Skola, tu esi mana,
Skola – te draugu daudz…”

vairāk lasiet sadaļā “Notikumi”

 

Trīs ziemas dienas Gaismas pilī – LNB

Draudzīgā aicinājuma nedēļā, kad vārda dienu svin Kārļi, tālajā 1935. gadā toreizējais Latvijas valsts vadītājs Kārlis Ulmanis rakstīja aicinājumu dāvināt savām skolām un bibliotēkām ko vērtīgu, piem., grāmatu…

Draudzīgā aicinājuma nedēļā mums bija iespēja redzēt, izstaigāt visus bibliotēkas stāvus un it kā aptaustīt bibliotēku …

vairāk lasiet sadaļā “Notikumi”

Viesošanās Cēsu pusē

2018.gada 23.novembrī mūsu skolas mācību priekšmetu metodikas komisijas skolotāji un atbalsta personāls viesojās Cēsu internātpamatskolā – attīstības centrā. Skolā, kur senatnes elpa sasauca ar mūsdienām.
Mūs pārsteidza plašais parks ap skolu (28 ha). Katrā skolas stūrītī varēja redzēt, ka skolu vada “īsts saimnieks”. Skolotājiem patika atpūtas un semināru telpas skolas bēniņos. Katrā klasē ir bagātīgs metodisko materiālu klāsts.
Mūsu brauciena mērķis bija iepazīt atbalsta personāla darbu Sensorajā istabā. Šī telpa ir pārdomāti iekārtota. Skolēni to apmeklē pēc iepriekš sastādīta grafika. Pedagogs strādā 1:1 ar katram skolēnam piemērotu aktivitāti.
Skolā skolotāji iekārto savas klases atbilstoši savam pasniedzamajam mācību priekšmetam. Skolotāji gatavo mācību materiālus, ievērojot Montesori principus. Skolēni ar augšējo elpošanas ceļu problēmām apmeklē sāls istabu (šo telpu var apmeklēta arī skolas darbinieki un Cēsu pilsētas iedzīvotāji).
Skolā ir radošs, draudzīgs kolektīvs. Skolas vadība atbalsta skolotājus un pārdomāti organizē pašizglītošanās kursus. (foto)

Speciālās pedagoģijas Metodiskās komisijas vadītāja Dzintra Store

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem sportistu sekmīgie starti starptautiskajās nedzirdīgo sacensībās Polijā

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem delegācija devās uz starptautiskajām sacensībām Polijā 18 personu sastāvā – 2 pedagogi un 16 skolēni.
J.Sikorska piemiņas memoriālā startēja 6 valstu komandas: no Polijas – 4 komandas, un pa vienai no Baltkrievijas, Kazahstānas, Ukrainas, Maskavas un Latvijas, kopā 9 komandas.

(plašāka informācija sadaļā “Notikumi”)

Tēvzemes nedēļa 08.11.2018.- 19.11.2018


2018.gada 8.novembrī ar svinīgu pasākumu, kurā piedalījās NBS Jūras spēku pārstāvji, tika atklāta Tēvzemes nedēļa skolā.

 

 

(plašāka informācija sadaļā “Notikumi”)

Noslēdzies teritorijas apzaļumošanas projekts

Noslēdzies arī 2018.gada Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta jauniešu iniciatīvas projektu konkursa “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” projekts Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem “Mēs veidojam un paplašinām savu Ābeļdārzu” kā nepārtrauktības un bezgalības simbols.

(foto un plašāka informācija sadaļā “Notikumi”) 

 

Rīgas skolas skolotāji iepazīst Zviedrijas pieredzi

Oktobra sākumā Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolotāji un tehniskie darbinieki devās komandējumā uz Erebrū (Zviedrija), lai, apmeklējot trīs dažādas mācību iestādes izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem, gūtu priekšstatu par izglītības organizēšanu un norisi vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

(plašāka informācija- sadaļā “Notikumi” )

 

Surdotehniskie palīglīdzekļi

Saskaņā ar 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” un 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” vājdzirdīgas un nedzirdīgas personas tiek nodrošinātas ar surdotehniskiem palīglīdzekļiem gan saziņas, gan vides pieejamības nodrošināšanai. Šajā gadā LNS Surdotehnikas centrs piedāvā risinājumus gaismas un vibrācijas signālu savienošanai ar laikrādi un/ vai mobilo tālruni, piem, risinot dūmu detektora signāla uztveršanas iespējas tiek piedāvāts komplekts: dūmu detektors un mobilā tālruņa sensors ar papildu funkcionalitāti durvju zvana gaismas/ vibrēšanas signāls. FM radiofrekvenču pārraides sistēmas, ko var izmantot saziņai ģimenē, tāpat digitālās vizuālās saziņas ierīces (planšetdators) izmantošanai gan mācību, gan komunikācijas situācijās.

Aicinām iepazīties ar palīglīdzekļu piedāvājumu šeit.

Direktore  K.Pauniņa

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” – Kultūras ministrijas projekts.

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018.gada mācību gada sākumu ikvienam Latvijas skolēnam ir iespēja klātienē iepazīt savas valsts kultūras, vēstures un dabas vērtības.

(vairāk par “Latvijas skolas somu” lasiet un skatiet sadaļā – “Notikumi”)

Ilgi gaidīta tikšanās.

Brīnišķīgā atvasaras dienā, 11.oktobrī, kad saule rotājās rudajās kļavu lapās, mūsu skolā viesojās kolēģi no Valmieras Gaujas krasta vidusskolas.

Viesi apskatīja mūsu skolu, priecājās par moderni iekārtotajām un tīrajām mācību un atpūtas telpām, vēroja mācību procesā īstenotos kompetenču pieejas elementus, apmeklēja individuālo nodarbību izrunas veidošanā un dzirdes uztveres attīstīšanā un nodarbību Dzirdes kabinetā.

Tikšanās laikā diskutējām un domājām par to, kā uzlabot mācību darbu, uzklausījām skolas direktores stāstīto par uzzināto, viesojoties Erebrū  (Zviedrija) skolās nedzirdīgiem bērniem.

Tikšanās noslēgumā Speciālās izglītības Sākumskolas metodiskās komisijas  vadītāja Justīne Smuļkēviča iepazīstināja kolēģus ar paveikto projektā  “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Paldies mūsu skolas pedagogiem par atsaucību un iesaistīšanos!

Dzirdes kabineta vadītāja Velga Lielnora

Posted on by pitons | Comments Off on Jaunumi