“Attīsim vēl vienu rudeni,
paskatīsimies,
kas tur iekšā.
Zili brīnumi.
Zilas burtnīcas.
Atkal būs jāiet skolā?”
/O.Vācietis/

 

Mīļi sveicināti Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā!

Zinību dienas svinīgais pasākums
2019. gada 2.septembrī plkst. 10.00 skolas zālē.

 

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem aicina skolēnus

ar dzirdes traucējumiem, kā arī ar garīgās attīstības vai vairākiem attīstības traucējumiem
2019./2020.m.g. mācīties  šādās izglītības programmās:

▪Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar   dzirdes traucējumiem          (kods:21015211);
▪Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības                     traucējumiem (kods 21015811);
▪Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās                     attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem                         (21015911);
▪Profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (kods 2281401);
▪Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi”  (kods                 22811021)

Izglītojamo pieteikšana uzņemšanai 1.klases pretendentu sarakstā
līdz 2019.gada 1.jūnijam

Dokumentu iesniegšana uzņemšanai skolā – līdz 2019.gada 20.jūnijam

Uzņemšanas noteikumi.

Piesakot izglītojamo skolā, vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
▪skolas direktoram adresētu iesniegumu;
▪izglītojamā dzimšanas apliecības/ pases kopiju;
▪bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
▪valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu;
▪izglītojamā fotogrāfiju (3×4) personas lietai;
▪izziņu par deklarēto dzīvesvietu;
▪izziņu par obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai/ izziņu par iegūto pamatizglītību/ liecību.

Skolas kancelejas darba laiks no plkst.9.00-17.00
Skolas kancelejas tālrunis 67181907.
Skola atrodas Rīgā, Graudu ielā 21.

Skolā uzņemto 1.klases skolēnu vecāku sapulce notiks 2019.gada 23.augustā plkst.15.00

“- Ir tāds noslēpums, kuru neviens nezin vēl uz šis pasaules.
Vai tu zini, cik mīļš esi man?
Un cik mīļa tev esmu es?”

(I.Zandere)

Mīļi sveicinām
un
laipni aicinām uz koncertu
“Mātes dienā!”,

10.05.2019. plkst. 11.00 skolas svinību zālē.

 

Mācāmies kopā!

Cienījamie vecāki!

Piedāvājam pilnveidot saziņas vidi ģimenē un apgūt latviešu zīmju valodas pamatus kopā ar surdotulku Lauru Zeltiņu katru ceturtdienu no plkst. 8.30 līdz 9.30 127. kabinetā vai katru ceturtdienu no plkst. 15.30  līdz 16.30, izmantojot SKYPE.

Laipni aicināti!

Skolas direktore K.Pauniņa

Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem
26.aprīlī plkst.13.00
Vecāku diena

Skolas zālē 13.00 Skolas direktores uzruna
Darbnīcas 13.10-13.50 Kompetenču pieeja mācību satura apguvē. Bimodāli – bilingvālā pieeja mācību procesā.
138.kabinets (skolā) Iespējas sākumskolā
272.kabinets (skolā) Iespējas pamatskolā
145.kabinets (internātā} Iespējas mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetā
270.kabinets (internātā) Simbolu valodas (WIDGIT) izmantošanas iespējas
268.kabinets (skolā) “Sociāli emocionālā mācīšanās klases audzināšanas stundās”

*Lūdzam informēt par izvēlēto darbnīcu! Kontaktpersona R.Nazarova 67181908

plkst. 14.00
Atvērto durvju diena profesionālās pamatizglītības programmās
“Mājturība” un “Ēdināšanas pakalpojumi”
Būsiet laipni gaidīti!

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem
 2019./2020. m. g.  aicina skolēnus

ar dzirdes traucējumiem
ar garīgās attīstības vai vairākiem attīstības traucējumiem

mācīties  šādās izglītības programmās:

Pamatizglītības programmās:

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods: 21015211);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods: 21015811);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods: 2105911);
 • Profesionālās pamatizglītības programmās:
  • profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (kods: 2281401);
  • Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods:22811021).

Vidējās izglītības programmā:

  • speciālās vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods:31015212).

Šī gada 26. aprīlī plkst. 14.00
Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem
profesionālās pamatizglītības programmās
“Mājturība” un “Ēdināšanas pakalpojumi”
Būsiet laipni gaidīti!

25.marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Tieši pirms 70 gadiem, 1949.gada 25.martā, uz Sibīriju no Latvijas izsūtīja 42 000 cilvēku. Pieminot izsūtītos, mēs – 4.klases skolēni – Katrīna, Marta, Izabella, Rozālija, Alens, Rihards K., Romans, Ronalds un es – Rihards M.,  kā arī skolotājas –  Jolanta Tauriņa, Inguna Poga, skolas direktore Kristiāna Pauniņa un mūsu skolas draugs – mākslinieks Vilipsōns braucām uz Šķirotavas staciju.

vairāk lasiet sadaļā “Notikumi”

Skolai dzimšanas diena

21.februārī mūsu skolai 179.dzimšanas diena. Visi pulcējāmies Svinību zālē. Skolēni dejoja, melodeklamēja dziesmas “Aicinājums” (Aspazijas vārdi, R. Paula mūzika) un “Karoga dziesmu” (Raiņa vārdi, J. Lūsēna mūzika).
1.klases skolēni deklamēja pašu sacerētu dzejoli:

“Skola, tu esi mana,
Skola – te draugu daudz…”

vairāk lasiet sadaļā “Notikumi”

 

Trīs ziemas dienas Gaismas pilī – LNB

Draudzīgā aicinājuma nedēļā, kad vārda dienu svin Kārļi, tālajā 1935. gadā toreizējais Latvijas valsts vadītājs Kārlis Ulmanis rakstīja aicinājumu dāvināt savām skolām un bibliotēkām ko vērtīgu, piem., grāmatu…

Draudzīgā aicinājuma nedēļā mums bija iespēja redzēt, izstaigāt visus bibliotēkas stāvus un it kā aptaustīt bibliotēku …

vairāk lasiet sadaļā “Notikumi”

Viesošanās Cēsu pusē

2018.gada 23.novembrī mūsu skolas mācību priekšmetu metodikas komisijas skolotāji un atbalsta personāls viesojās Cēsu internātpamatskolā – attīstības centrā. Skolā, kur senatnes elpa sasauca ar mūsdienām.
Mūs pārsteidza plašais parks ap skolu (28 ha). Katrā skolas stūrītī varēja redzēt, ka skolu vada “īsts saimnieks”. Skolotājiem patika atpūtas un semināru telpas skolas bēniņos. Katrā klasē ir bagātīgs metodisko materiālu klāsts.
Mūsu brauciena mērķis bija iepazīt atbalsta personāla darbu Sensorajā istabā. Šī telpa ir pārdomāti iekārtota. Skolēni to apmeklē pēc iepriekš sastādīta grafika. Pedagogs strādā 1:1 ar katram skolēnam piemērotu aktivitāti.
Skolā skolotāji iekārto savas klases atbilstoši savam pasniedzamajam mācību priekšmetam. Skolotāji gatavo mācību materiālus, ievērojot Montesori principus. Skolēni ar augšējo elpošanas ceļu problēmām apmeklē sāls istabu (šo telpu var apmeklēta arī skolas darbinieki un Cēsu pilsētas iedzīvotāji).
Skolā ir radošs, draudzīgs kolektīvs. Skolas vadība atbalsta skolotājus un pārdomāti organizē pašizglītošanās kursus. (foto)

Speciālās pedagoģijas Metodiskās komisijas vadītāja Dzintra Store

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem sportistu sekmīgie starti starptautiskajās nedzirdīgo sacensībās Polijā

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem delegācija devās uz starptautiskajām sacensībām Polijā 18 personu sastāvā – 2 pedagogi un 16 skolēni.
J.Sikorska piemiņas memoriālā startēja 6 valstu komandas: no Polijas – 4 komandas, un pa vienai no Baltkrievijas, Kazahstānas, Ukrainas, Maskavas un Latvijas, kopā 9 komandas.

(plašāka informācija sadaļā “Notikumi”)

Tēvzemes nedēļa 08.11.2018.- 19.11.2018


2018.gada 8.novembrī ar svinīgu pasākumu, kurā piedalījās NBS Jūras spēku pārstāvji, tika atklāta Tēvzemes nedēļa skolā.

 

 

(plašāka informācija sadaļā “Notikumi”)

Noslēdzies teritorijas apzaļumošanas projekts

Noslēdzies arī 2018.gada Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta jauniešu iniciatīvas projektu konkursa “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” projekts Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem “Mēs veidojam un paplašinām savu Ābeļdārzu” kā nepārtrauktības un bezgalības simbols.

(foto un plašāka informācija sadaļā “Notikumi”) 

 

Rīgas skolas skolotāji iepazīst Zviedrijas pieredzi

Oktobra sākumā Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolotāji un tehniskie darbinieki devās komandējumā uz Erebrū (Zviedrija), lai, apmeklējot trīs dažādas mācību iestādes izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem, gūtu priekšstatu par izglītības organizēšanu un norisi vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

(plašāka informācija- sadaļā “Notikumi” )

 

Surdotehniskie palīglīdzekļi

Saskaņā ar 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” un 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” vājdzirdīgas un nedzirdīgas personas tiek nodrošinātas ar surdotehniskiem palīglīdzekļiem gan saziņas, gan vides pieejamības nodrošināšanai. Šajā gadā LNS Surdotehnikas centrs piedāvā risinājumus gaismas un vibrācijas signālu savienošanai ar laikrādi un/ vai mobilo tālruni, piem, risinot dūmu detektora signāla uztveršanas iespējas tiek piedāvāts komplekts: dūmu detektors un mobilā tālruņa sensors ar papildu funkcionalitāti durvju zvana gaismas/ vibrēšanas signāls. FM radiofrekvenču pārraides sistēmas, ko var izmantot saziņai ģimenē, tāpat digitālās vizuālās saziņas ierīces (planšetdators) izmantošanai gan mācību, gan komunikācijas situācijās.

Aicinām iepazīties ar palīglīdzekļu piedāvājumu šeit.

Direktore  K.Pauniņa

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” – Kultūras ministrijas projekts.

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018.gada mācību gada sākumu ikvienam Latvijas skolēnam ir iespēja klātienē iepazīt savas valsts kultūras, vēstures un dabas vērtības.

(vairāk par “Latvijas skolas somu” lasiet un skatiet sadaļā – “Notikumi”)

Ilgi gaidīta tikšanās.

Brīnišķīgā atvasaras dienā, 11.oktobrī, kad saule rotājās rudajās kļavu lapās, mūsu skolā viesojās kolēģi no Valmieras Gaujas krasta vidusskolas.

Viesi apskatīja mūsu skolu, priecājās par moderni iekārtotajām un tīrajām mācību un atpūtas telpām, vēroja mācību procesā īstenotos kompetenču pieejas elementus, apmeklēja individuālo nodarbību izrunas veidošanā un dzirdes uztveres attīstīšanā un nodarbību Dzirdes kabinetā.

Tikšanās laikā diskutējām un domājām par to, kā uzlabot mācību darbu, uzklausījām skolas direktores stāstīto par uzzināto, viesojoties Erebrū  (Zviedrija) skolās nedzirdīgiem bērniem.

Tikšanās noslēgumā Speciālās izglītības Sākumskolas metodiskās komisijas  vadītāja Justīne Smuļkēviča iepazīstināja kolēģus ar paveikto projektā  “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Paldies mūsu skolas pedagogiem par atsaucību un iesaistīšanos!

Dzirdes kabineta vadītāja Velga Lielnora

Cienījamie vecāki!

2018.gada 19.oktobrī plkst.12.00
Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem
Vecāku diena

Tikšanās ar skolas atbalsta personālu skolas psiholoģe Sintija Vilde un bērnu psihiatrs Gunārs Trimda  Skolas zālē
2018./2019.mācību gada aktualitātes Skolas direktore Kristiāna Pauniņa Skolas zālē
Tikšanās ar klašu skolotājiem audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem. Klašu telpās un mācību kabinetos

Kontaktpersona   R.Nazarova      67181908, E-klases pasts

 

“Zelta pildspalva” Latvijas simtgadē skolotājai Raitai Stepānei!

4. oktobrī, kultūras namā “Mazā ģilde” tika sumināti 15 Rīgas vispārizglītojošo skolu skolotāji un 18 skolu absolventi par augstiem sasniegumiem izglītības darbā, mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā un sabiedrisko aktivitāti. Apbalvojumu saņēma arī mūsu skolas mājturības un tehnoloģiju skolotāja Raita Stepāne.

Skolotājas Raitas Stepānes ieguldījums pedagoģiskajā darbā ar nedzirdīgiem bērniem ir īpaši nozīmīgs, atklājot skolēnu īpašās spējas, talantus, ieaudzinot augstas prasības darba kultūrai un mīlestībai, mākslinieciskajai un estētiskajai kvalitātei, paverot karjeras izvēles, nodarbinātības un integrācijas iespējas. Skolotājas dzīves un darba devīze ir: “Mūsu bērni var!”

No sirds apsveicam un priecājamies par kolēģi, saņemot augsto profesionālo novērtējumu – Rīgas domes apbalvojumu skolotājiem “Zelta pildspalva”.

K.Pauniņa,
skolas direktore

 

Mācību gada sākumā, 6. septembrī, 6000 skolēnu no visas Latvijas piedalījās Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanā.

Atklāšanas pasākumā, kas notika Arēnā Rīga, piedalījās arī mūsu skolas skolēni Emīls Oskars Balodis (9.a) un Aivis Rebuks (8.c).

Latviju stiprāku un skaistāku var padarīt cilvēki, kuri pazīst savu zemi, tās vērtības, kultūru, lepojas ar tās sasniegumiem. Šī valsts atbalsta programma, lielākā no Latvijas valsts simtgades iniciatīvām, palīdzēs ikkatram skolēnam to piedzīvot, izzināt un nodot tālāk.

Skolēniem tiks dota iespēja teorētiskās zināšanas papildināt ar muzejos, teātros, pasākumos un citviet gūtu pieredzi.

Pirms koncerta bija iespēja iepazīties ar vairākām radošām darbnīcām un izstādēm.

Atklāšanas svētku kulminācija – koncerts “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Koncertā piedalījās daudzi tautā pazīstami un mīlēti mākslinieki.

Vairāki simti cilvēku ieguldījuši milzīgu darbu, lai rezultātā mēs gūtu patiesu prieku un gandarījumu.

Paldies par šo iespēju!

     Cienījamie 1.klases skolēnu vecāki!

25.augustā plkst. 12.00 aicinām Jūs uz tikšanos skolā!

Iepazīstināsim ar:

 • mācību procesa organizāciju un norisi,
 • interešu izglītības iespējām,
 • korekcijas un rehabilitācijas programmu,
 • pedagoģiskā atbalsta grupas darbību,
 • uzturēšanās noteikumiem skolas internātā.

Skolas administrācijas vārdā
direktores vietniece R.Nazarova

 

Lai veicinātu izglītības vides pieejamību un nodrošinātu ērtu pakalpojuma saņemšanu, skolā ir ierīkotas audio cilpas (hearing loop). Skolas apmeklētāji, skolēni, skolotāji, vecāki var savu dzirdes aparātu pārslēgt darbam cilpas (T) režīmā. Skaņa dzirdes aparātā nonāk skaidra un bez apkārtējā fona trokšņiem.

Par dzirdes cilpas esamību  informē starptautiski apstiprināta atpazīstamības norāde. Audio cilpas ir ierīkotas skolas zālē, skolas un internāta ēkā pie dežurantiem.

Dzirdes kabinetā ir iegādāts individuālo dzirdes aparātu analizators, kas ļauj veikt izglītojamā individuālā dzirdes aparāta pārbaudi un salīdzināt iegūto rezultātu ar audiogrammas  rādītājiem. Šādas pārbaudes turpmāk tiks veiktas divas reizes mācību gadā.

Nākamajā mācību gadā iesāktais darbs vides pieejamības un mācību darba tehnoloģiskā atbalsta nodrošināšanā tiks turpināts.

Skolas direktore Kristiāna Pauniņa

 

Aicinām apskatīt
Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem<
3.a klases skolēna
Riharda Knostenberga
zīmējumu izstādi skolas ēkas 1. stāvā.
Izstādes atvēršana 2018. gada 29. maijā plkst. 18.00
Laipni aicināti!

Krāsainā nedēļa

Jau vairākus gadus skolā tradīcija – “Krāsainā nedēļa”. Parasti tā ir pavasarī. Tad velkam krāsainas drēbes, priecājamies – cik pasaule koša! Šogad no 7. – 11.maijam ielūkojāmies J.Ziedoņa “Krāsainās pasakās”, kur “autors spēlējas ar vārdiem, domām un formu”.
Spēlējāmies arī mēs. Pirmdienā ar BALTO un DZELTENO PASAKU, otrdienā ar BRŪNO UN ZILO PASAKU, trešdienā ar MELNO UN SARKANO PASAKU, ceturtdienā ar LILLO UN ZAĻO PASAKU, piektdienā ar PELĒKO un RAIBO PASAKU. Gan bērni, gan skolotāji lasīja, atcerējās pasakas. Lasot pasakas, izmantojām arī zīmju valodu. Tas bija brīnišķīgs, silts laiks – daba ziedēja, putni čivināja un mēs spēlējāmies ar krāsām. Katrs bija centies apģērbties vai atrast puķi atbilstošā krāsā.
Šogad dzejniekam I.Ziedonim – 85 dzimšanas diena.
Tas bija laiks ZIEDONIM!  (foto)

 

 

“Nevaru es atcerēties,
Kas tas ir, kas tumsā laistās.
Atceros es tikai vienu – Tas ar tevi ļoti saistās.
Visas lietas, kas ir skaistas,
Man ar tevi ļoti saistās.”
/M.Zālīte/

Sirsnīgi sveicieni Mātes dienā!

Baltā galdauta svētki

4. maijs mūs uzrunā ar atbildību par 1990. gadā pieņemto Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, – uzrunā mūs ar brīvību, kas visiem mums un Latvijai ir svēta, un katram personīga un savēja, – uzrunā mūs sargāt atgūto.

2018. gada 3. maijā Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo zālē Baltā galdauta svētki simboliski vienoja skolu, Rīgas Latviešu biedrību (šogad aprit 150) un tai pirms 10 gadiem skolas dāvāto skolēnu un skolotāju izšūtām ozolzīlēm rotāto galdautu, kurā lasāmi latviešu dižgara dzejnieka un dižkoku atbrīvotāja I.Ziedoņa vārdi. Zīmīgi, ka 3. maijā dzejniekam apritētu 85 gadi.

Latvijas neatkarības un brīvības stiprināšanā uzteicams ir ikviena darbs un ieguldījums, kam pamatā ir tautas ticība, cerība un mīlestība Latvijai. Lai sakām paldies māksliniekiem I.Drullem, I.Cirītei, D.Cirītim, muzeju pārstāvjiem A.Mednei, A.Brežim, A.Zumentei, A. Jermakovam, skolotājām V.Kanneniecei, V.Lindei, A.Briedei, L.Bauerei, V.Zikmanei, H.Puriņai, valodniecei I.Zuicenai, Dz. Zelcerei, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājam G.Gailītim, kuri pagodināja mūs ar savu klātbūtni un dalījās atmiņās par skolu un Latvijas neatkarības atgūšanas laiku.

Svētkos skanēja latviešu tautas dziesmas, kurās ierakstīti stipri vārdi stiprai un pārliecinātai nākamajai paaudzei, kura apzinās mūsu valsts brīvības vērtību. (foto)

Skolas direktore Kristiāna Pauniņa

 

,,Mēs sevi izkopjam ozoliem.
Mēs ievedam dižus kokus un lielu sajūtu paši sevī.
Mēs kopā ar viņiem būsim kā vēstures izsaukuma zīme.,,

Latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa spēcīgie un patiesie vārdi ir pašu rokām izšūti mūsu galdautā, ko papildina zīles un ozollapas no mūsu skolas karoga.

Mēs – Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolēni un skolotāji – Latvijas 90.gadskārtā pasniedzām šo velti
Rīgas Latviešu biedrības namam.

Galdauta kompozīciju veido 272 ozollapas un 344 ozolzīles. Galdauta stūros attēlotas saulītes. Šūšanā piedalījās 63 skolēni un skolotāji. Latvijai ir vajadzīgs tas, ko mēs darām.

3. maijs – I. Ziedonim 85, Rīgas Latviešu biedrības namam 150, Latvijai – 100.
Cik zīmīgus vārdus izvēlējāmies toreiz,
cik zīmīgus svētkus svinam tagad – pie balta galdauta!

Laiks Baltajam galdautam un Latvijas simtgadei!

2018.gada 3. maijā plkst. 12.00 Rīgas Latviešu biedrības  Līgo zālē
mūsu skola svinēs Baltā galdauta svētkus


Visi mīļi aicināti!

 

 

 

 

Esam mājās!

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem Šūšanas un modelēšanas pulciņa audzēknes Emīlija Balode, Samanta Grundmane, Sāra Lubūze, Marta Ozola, Adelīna Smirnova un Estere Gabrāne skolotāju Raitas Stepānes un Lauras Stepānes vadībā ar lieliskiem panākumiem – iegūta 2. vieta – atgriezušās no Starptautiskā modes šova “ELNA FASHION SHOW” Maskavā. Gan skolotājas, gan audzēknes jūtas priecīgas un gandarītas par paveikto, sasniegto, redzēto un piedzīvoto. Līdzās modes skatei bija iespējams apskatīt un izmēģināt šūšanas un izšūšanas iekārtas, piedalīties meistarklasēs un gūt pasaules mēroga pieredzi. Paldies modes skates rīkotājiem par iespēju apskatīt Maskavu speciāli organizētā ekskursijā!

No sirds priecājamies un apsveicam kolēģes Raitu Stepāni un Lauru Stepāni! Ceram, ka pulciņa audzēknēm dalība modes skatē būs lieliska motivācija turpmākajai dzīvei. Paldies atbalstītājiem – vecākiem un Baltijas Bērnu fondam!  (daži mirkļi atrodami šeit)

Direktore Kristiāna Pauniņa

Nilam ir darbs!

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem pēc
pamatizglītības ieguves piedāvā iespēju izglītojamajiem turpināt mācības, apgūstot
profesionālās pamatizglītības programmas MĀJTURĪBA vai ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMI.
Praktiski visi skolas absolventi izmanto šo iespēju un ir ļoti apmierināti ar
piedāvātās izglītības kvalitāti un iespējām praktisko mācību priekšmetus apgūt darba
vidē. Tā, pateicoties skolotājas Gunas Martinas aktivitātei un ieinteresētībai, pavāra
palīgi katru trešdienu profesijai nepieciešamās iemaņas apgūst Rīgas Tūrisma un
radošo industriju tehnikumā, strādājot Konditorejas, Maizes izstrādājumu, Gaļas,
Zivju u.c. ēdienu ražošanas cehos, piedalās galdu klāšanā. Gan audzēkņi, gan
tehnikuma darbinieki ir patiesi iepriecināti par veiksmīgo sadarbību. Šefpavārs un
pavāri ļoti atzinīgi novērtē audzēkņu prasmes un attieksmi pret darbu.
Profesionālās pamatizglītības programmas MĀJTURĪBA audzēkņi šobrīd
tuvojas programmas apguves noslēgumam un pārbauda savas zināšanas un prasmes
kvalifikācijas praksē – sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Nils Bušmanis ir saņēmis
apstiprinājumu, ka pēc kvalifikācijas iegūšanas no 01.06.2018. uzsāks pastāvīgu
darbu ēdināšanas uzņēmumā “DAILY”.
Apsveicam ar sekmīgu darbu un ticību saviem spēkiem! Paldies profesionālās
pamatizglītības programmu skolotājām Gunai Martinai un Raitai Stepānei!

Direktore Kristiāna Pauniņa

“Krāsainās domas – 2018”

Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādē – konkursā Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolēniem un skolotājiem lieliski panākumi:

1.vieta Nellijai Freidenfeldei,  darbs “Sveiciens Saulei” – skolotāja Raita Stepāne
2.vieta Kārlim Melderim, darbs “Latvijas krāsas” – skolotāja Raita Stepāne
2.vieta Marijai Ļūļākai, darbs “ Tie esam mēs” – skolotāja Guna Priede
3.vieta Lakijai Bogdanovai, darbs “Rakstu koks” – skolotāja Mairita Damberga
3.vieta Dinijai Krazei, darbs “Mana lielā māja” – skolotāja Guna Priede
3.vieta Annai Lindai Koreņikai, darbs “Lauva Vērmanes dārzā” – skolotāja Guna Priede

Paldies skolotājiem un skolēniem par vēlmi izkopt savu talantu! Radošus panākumus un izcilus sasniegumus turpmāk!

Skolas direktore  Kristiāna Pauniņa

 

Godinām!

Latvijas Republikas Ordeņu kapituls 2018.gada 27.martā nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krusta V šķiru un iecelt par ordeņa kavalieri: ilggadējo Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem direktora vietnieci izglītības jomā, skolotāju Zigrīdu Zagurilo.

No sirds apsveicam un priecājamies – gods mūžam, profesionalitātei un mīlestībai pret bērniem!

Direktore Kristiāna Pauniņa

Lepojamies!

Apsveicam 14. atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes “ Mēs – Latvijas simtgadei” (tekstila tehnoloģijās) 3. posma mūsu skolas uzvarētāju 7. klases skolnieci Adelīnu Smirnovu – Atzinība. Ar lieliskiem panākumiem olimpiādē piedalījās arī 7. klases skolniece Sāra Lubūze, iegūstot 18 punktus no 29.

Atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde pulcina vispārizglītojošo skolu audzēknes no visas Latvijas, tādēļ jo vairāk priecājamies par meiteņu panākumiem un skolotājas R.Stepānes augsto profesionalitāti un darba kvalitāti, sagatavojot skolnieces startam valsts olimpiādes līmenī.

Pateicamies par tik augstā godā turēto latvisko dzīvesziņu, praktisko rokdarbu tikuma un tekstilmākslas kultūru skolā!

Direktore Kristiāna Pauniņa

Valodas diena skolā

Jau vairākus gadus mūsu skolā marta mēnesī īpaša uzmanība tiek veltīta valodām. 8.martā bija Zīmju valodas diena, bet 23.martā 6. – 9. klašu skolēni tika aicināti uz Valodas pēcpusdienu. Uzdevumi bija veidoti ar mērķi veicināt sadarbības prasmes, izjust, cik svarīgi ir ievērot noteikumus un darboties tā, lai iekļautos paredzētajā laikā.

Paldies visiem skolēniem par aizrautīgo dalību un pozitīvajām atsauksmēm, valodu skolotājām Sandrai Jarānei, Benitai Plintai, Lienei Kleinai-Brūverei par interesantajiem uzdevumiem, skolotājām Zigrīdai Zagurilo, Ritai Nazarovai, Ilzei Bukovskai, Olgai Volontei par klātesamību un pleca sajūtu un, protams, skolotājai Agrai Mitronei par foto! (foto)

Skolotāja V. Dzalbe

Putenī

25. martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, diena, kad mūsu valsts karogi noformēti ar sēru lentu.  1949.gadā 25.martā uz Sibīriju izsūtīja 42 000 cilvēku  – ģimenes ar bērniem un sirmgalvjus. Pieminot  izsūtītos,  22.martā  skolas muzejnieki  devās uz Torņakalna staciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tur memoriāls Komunistiskā genocīda upuriem – “Putenī “. Memoriāla autori ir tēlnieks Pauls Jaunzems, arhitekts  Juris Poga.

Skolas muzejā  vairākas liecības par  tā laika notikumiem –  Dzintras  Gekas filmas un grāmatas “Sibīrijas bērni’’, kā arī mūsu pašu veidoti projekti “Akciju sabiedrība “Dzintars”. Rimeiku dzimta. Vēsture. Cilvēki. Likteņi”, projekts “Maize. Sibīrijas bērnu atmiņas par maizi”. Aicinām skolas muzejā iepazīt materiālus, kuri stāsta  par mūsu valsts vēstures sāpīgajām lappusēm.

Skolas muzejnieks Kārlis Melderis

Skolotāja Inguna Poga

Simts Latvijas krāsas un nokrāsas

 

“Simts Latvijas krāsas un nokrāsas”  – tā saucas tekstilmākslas pulciņa  audzēkņu  sagatavotā tekstilmozaiku kolekcija.

Marta Ozola, Adelīna Smirnova, Sāra Lubūze, Emīlija Balode, Samanta Grundmane un Estere Gabrāne  kopā ar skolotājām  Raitu Stepāni un Lauru Stepāni  aprīlī dosies uz Maskavu (Krievija), lai piedalītos Atklātā Starptautiskā tekstilmozaiku festivāla “Quilt Fest 2018” ietvaros notiekošajā trešajā Jauno dizaineru olimpiādē “Elna Fashion  Show”.

Novēlēsim veiksmi un panākumus jauno dizaineru konkursā!

Turēsim īkšķus par mūsu meitenēm!

Starptautiskās sacensības peldēšanā

 

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem atklātās starptautiskās sacensības peldēšanā notika Rīgas 95.vidusskolas peldbaseinā laikā no 1.- 2.martam.

Vairāk lasiet  sadaļā Notikumi.

‘’Nāc muzejā!’’

Jau otro mācību gadu mūsu skolas muzejnieki aicināja skolēnus piedalīties interesantā notikumā – izglītības programmā ‘’Nāc muzejā!”. To organizēja Latvijas Nacionālas mākslas muzejs ar mērķi veicināt iekļaujošas sabiedrības attīstību, rosināt empātiju, sapratni un sadarbību.

Vairāk lasiet  sadaļā Notikumi.

 

Cienījamie vecāki !
2018.gada 9.martā mūsu skolā
Vecāku diena

Bērnu destruktīvas uzvedības atpazīšana un pozitīvas audzināšana principi. Psiholoģe Iveta Krūmiņa 12.00 Skolas zālē
Kā saprasties un sarunāties ar savu bērnu. LNS psiholoģe Sandra Freimane. Skolas absolventes māmiņa 12.40 Skolas zālē
Tikšanās ar klašu skolotājiem audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem. 13.30 -14.00 Klašu telpās un kabinetos

Individuālajām sarunām ar mācību priekšmetu skolotājiem iepriekš pieteikties:
E-klases pastā R.Nazarovai, tālr.67181908

 

Mūsu skolai dzimšanas diena

 

21. februāra  pēcpusdienā skolas svinību zālē pulcējās skolēni, skolotājas, vecāki, viesi , lai atzīmētu skolas 178.dzimšanas dienu. Svētki  sākās ar dziesmas “Divpadsmit” ( Igo, Kleins) melodeklamāciju, ko izpildīja skolotājs Aldis Ādamsons un surdotulce Ilva Cibuļska.

Vairāk lasiet  sadaļā Notikumi.

 

“Skolotāji mācās!”

26. februārī sākumizglītības skolotāji devās uz Ventspili, lai iepazītu skolotāju pedagoģisko un metodisko darbu Ventspils centra sākumskolā. Mērķis bija iepazīt skolas metodiskā darba aspektus, īstenojot kompetenču pieeju izglītības satura apguvē. Skolotāji vēroja pētniecības stundu un latviešu valodas stundu 4. klasē.

Ventspils centra sākumskola piedāvā plašas interešu izglītības iespējas, t.sk., sporta deju nodarbības. Mazie dejotāji iepriecināja ar skaistu priekšnesumu. Skola nesen ieguvusi ne tikai jaunas un skaistas, bet arī lieliski aprīkotas mācību telpas.

Paldies par šo iespēju Ventspils kolēģiem!

Skolas direktore K.Pauniņa

Lepojamies!

14. atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes „Mēs-Latvijas simtgadei” 6.-7. klašu skolēniem 1. kārtas uzvarētāju un uzaicināto dalībnieku uz olimpiādes 2. kārtu 2018. gada 4. aprīlī  godā ir arī mūsu skolas audzēknes Adelīna Smirnova, Sāra Lubūze (7. kl.)

Paldies meitenēm un skolotājai Raitai Stepānei! Lai radošs un sekmīgs starts olimpiādes 2. kārtā!

Skolas direktore K.Pauniņa

 

Valentīndienas noskaņā…

15.februārī mūsu skolas skolēnu pašpārvalde organizēja Valentīndienas pasākumu.
Skolēni iepazīstināja ar Valentīndienas tradīcijām, sagatavojot prezentāciju. Pirms pasākuma katrai klasei bija uzdevums – izgreznot savas klases durvis, ka arī radīt sirsnīgu noskaņu skolā.
Pasākuma gaitā notika apmaiņa ar dāvaniņām, maziem suvenīriem . Noslēgumā – spēles un atrakcijas – drauga atpazīšana, knaģu meklēšana; sava partnera sejas zīmēšana u.c.
Lielā papīra formātā tika izgriezts caurums, sirds formā – caur to varēja lūkoties un fotografēt.
Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri iesaistījās  šajās aktivitātēs.

Pasākums bija jauks, kas radīja  patīkamu svētku noskaņu.  (fotomirkļi)

 

Ēnu diena LR Saeimā

Šī gada 14.februārī divas mūsu skolas skolnieces Katrīna Poikāne un Andželika Petkuna  piedalījās “Junior Achievment – Yuong Enterprise Latvija” Ēnu dienā LR Saeimā.  Abas meitenes ēnoja Zaļo un Zemnieku Savienības Saeimas frakcijas deputātu Edgaru Putru.

Katrīna un Andželika dalījās ar piedzīvoto. Andželika ir sapratusi, ka Saeima ir Latvijas Republikas  parlaments –  vieta kur top likumi un tiek pieņemti valstij svarīgi lēmumi. Katrīna klasesbiedriem pastāstīja par to, ka Saeimā ir izstādītas daudzas interesantas dāvanas, ko ir dāvinājuši citu valstu prezidenti. Abām meitenēm bija iespēja viesoties arī Zemkopības ministrijas ēkā, redzēt ierēdņu darbu. Katrīna atzina, ka patika vieta Zemkopības Ministrijas augšstāvā, kur pa logu varēja redzēt skaisto Vecrīgu.

Deputāts E. Putra novēlēja Katrīnai un Andželikai veiksmi un labas sekmes mācībās un izteica pateicību par ieinteresēto un zinātkāro darbību Ēnu dienas pasākumos.

Tikšanās ar dižkoku aizstāvi Gunti Jāni Eniņu

8.februārī skolas muzejnieki un viņu draugi 8.a, 8.c klases skolēni aicināja viesos dižkoku aizstāvi, vairāku grāmatu autoru, cilvēku, kurš būtu pelnījis Triju Zvaigžņu ordeni –  Gunti Jāni Eniņu, lai pastāstītu par Latvijas kokiem un viņu likteņiem gadsimtu gaitā.

Vairāk lasiet  sadaļā Notikumi.

 

Informatīvais cikls skolēniem

Rīgas domes Labklājības departamenta projekta “Mēs par veselīgu Rīgu” ietvaros rīkotajās Reproduktīvās veselības nodarbībās piedalās arī mūsu skolas 6.- 9.klašu meitenes un zēni. 6.februārī ārste Aija Tula Rijkure pastāstīja 6.- 9.klašu meitenēm par:
 Personīgo higiēnu;
 Dzimumattīstības procesiem;
 Attiecību veidošanu un izsargāšanās nozīmi;
 Seksuāli transmisīvo slimību riska faktoriem.
Nākošā nodarbība zēniem paredzēta 27.februārī.

Draudzīgais aicinājums

 2018.gada 25. janvārī mūsu skolā norisinājās lasīšanas, skolu un bibliotēku atbalsta pasākums “Draudzīgais aicinājums”. Latviešu rakstniekam Rūdolfam Blaumanim šogad – 115.dzimšanas diena, viņa atstātais mantojums – nozīmīgs. Un joprojām Rūdolfs Blaumanis ir trešais populārākais latvietis savā zemē aiz Krišjāņa Barona un Kārļa Ulmaņa.

Vairāk lasiet  sadaļā Notikumi.

Skolotāji mācās

 

Domājot par  mācību procesa kvalitāti, mūsu skolas pedagogi ir iesaistījušies vairākos izglītības projektos, ko organizē Izglītības un zinātnes ministrija, piesaistot ESF līdzekļus.
Vislielākais izaicinājums ir  piedalīties kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācijā. No Rīgas pašvaldības esam vienīgā speciālā skola, kas piedalās šajā projektā.

Vairāk lasiet  sadaļā Notikumi.

 

Pie mums viesos “Dzintariņš”.

Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem sākumskolas skolēniem 22.janvāris izvērtās par ļoti interesantu dienu. Ciemos ieradās bērni no pirmskolas iestādes ,,Dzintariņš” – skolas nākamie jaunie skolēni kopā ar saviem pedagogiem.
Visi kopā skolas zālē noskatījāmies teātra pulciņa sagatavoto izrādi pēc Kārļa Skalbes pasakas ,,Kaķīša dzirnavas”. 1.klases skolēni apsveica ciemiņus ar pašu pagatavotajiem apsveikumiem un pēc tam kopā devās uz klašu telpām, kur nākamie skolēni varēja izmēģināt skolas solus, kopīgi rotaļāties, izpildīt dažādus uzdevumus, iepazīties ar interaktīvajām tāfelēm gan apskatot attēlus, gan mēģinot kaut ko jau uzrakstīt vai uzzīmēt.
Pēc skolas direktores K.Pauniņas prezentācijas par skolas mācību darbu un ikdienas dzīvi, visi devās nelielā ekskursijā pa skolas un internāta ēkām, apskatot klases, kabinetus, darbnīcas, atpūtas telpas un guļamistabas.
Mazie bērndārznieki jutās labi, ar lielu interesi apskatīja skolu un ar prieku izpildīja dažādus uzdevumus klasē.
Mēs ceram, ka nākošajā mācību gadā viņi būs jaunie mūsu 1.klases skolēni. (foto)

 

Jaunajā gadā vēl aizvien atceramies, pārdomājam un izvērtējam svarīgākos  notikumus, kas skāra mūsu skolas dzīvi pagājušajā gadā. Viens no tādiem bija LNS gada noslēguma pasākums kultūras namā ,,Rītausma” ,,Starp divām saulēm cilvēks mirdz”, kurā piedalījās arī mūsu skolas uzaicinātie pārstāvji. Tur satikām daudz draugu, kuri interesējās par mūsu skolas dzīvi, noskatījāmies interesantu koncerta programmu, priecājāmies par cilvēkiem, kuri saņēma apbalvojumus 5 dažādās nominācijās, un ar lielu gandarījumu  saņēmām Pateicības rakstu par skolas un LNS veiksmīgu sadarbību 2017.gadā.

Mēs par to priecājamies un ceram uz aktīvu sadarbību arī turpmāk!

 

Informācija vecākiem:


Rīgas domes Labklājības departaments projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros aicina Rīgas iedzīvotājus uz bezmaksas lekciju
«POZITĪVĀS DOMĀŠANAS SPĒKS»

Vairāk par lekciju lasiet sadaļā – Notikumi

“ Nāc līdzās!” dalībnieki Vidzemes koncertzālē

nac lidzas 2017

 

 

Tas ir ne tikai koncerta nosaukums, tā ir pārliecība – būt līdzās un redzēt, ļaut ieraudzīt!

Par koncertu lasiet sadaļā – Notikumi

Apzaļumošanas projekts noslēdzies

projekts
Noslēdzies Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem projekts “Atjaunotais skolas ābeļdārzs – nepārtrauktības un bezgalības simbols”.

Vairāk skatiet sadaļā – Notikumi

Interešu izglītības nominācija 2017

intereses_2

 

2017.gada 24.novembrī kinoteātrī Splendid palace tika pasniegtas Rīgas pilsētas gada balvas interešu izglītībā.

Vairāk skatiet sadaļā – Notikumi

 

Mans darbs – Latvijai dzimšanas dienā

18.nov_1“Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.”
(A.Sakse)

Vairāk skatiet sadaļā – Notikumi

1_septembris_2017

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem
uzņem audzēkņus 2017./2018. mācību gadam

Pamatizglītības programmās:

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods: 21015211);

 

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods: 21015811);

 

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods: 2105911);

 

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods:21015611);

 

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods: 21015511).

Profesionālās pamatizglītības programmās:

  • profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (kods: 2281401);

 

 • Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods:22811021).

Vidējās izglītības programmā:

 • speciālās vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods:31015212).

Skolas kancelejas darba dienās no plkst.9.00-17.00 tālrunis 67181907

Posted on by pitons | Comments Off on Jaunumi