Skolēnu uzņemšana Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā 2024./2025. mācību gadā

Rīgas Ēbelmuižas pamatskola

uzņem skolēnus

2024./2025. mācību gadā

 izglītības programmās:

 • Speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar dzirdes traucējumiem (kods:21015211);
 • Speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
  – ar dzirdes traucējumiem
  – bez dzirdes traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911);
 • Profesionālās pamatizglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 22811021)

Dokumentu iesniegšana uzņemšanai skolā

Piesakot izglītojamo skolā, vecāki vai izglītojamā likumiskie pārstāvji  uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • skolas direktoram adresētu iesniegumu;
 • dokumenta par iepriekš iegūto izglītību kopiju;
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
 • izrakstu no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapaNr.027/u) pilngadīgam izglītojamajam
 • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām atbilstošāko izglītības programmu;
 • izglītojamā fotogrāfiju (3×4) personas lietai;

Dokumentus skolēna uzņemšanai skolā  lūdzam iesniegt līdz š.g. 13.jūnijam

Skolas kancelejas darba laiks no plkst. 8.30 – 17.00

Skolas kancelejas tālrunis  67181907,

e-pasts    repsk@riga.lv

Skola atrodas Rīgā, Graudu ielā 21.