Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes priekšsēdētājs
Raitis Ozols

Vecāku pārstāvji

Ingus Veips
Inese Kraze
Sanita Gabrāne
Sarmīte Knostenberga
Dace Medene
Natālija Vibe

Izglītojamo pārstāves
Marta Ozola – Skolēnu padomes priekšsēdētāja
Melisa Pērla Sprudzāne – priekšsēdētāja vietnieks

Pedagogu pārstāvji

Guna Priede-  skolotāja
Kristiāna Pauniņa   – direktore

Izglītības iestādes padomes sēdes