Norēķini un ziedojumi

Rekvizīti norēķiniem:

Maksātājs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (var rakstīt RD IKSD)
K.Valdemāra 5, Rīga, LV 1010
Saņēmējs: Rīgas Ēbelmuižas pamatskola
Graudu 21, Rīga, LV 1058
Reģ.Nr. 90000013606
PVN maksātāja reģ. Nr. LV90000013606
Nordea bank AB Latvijas filiāle, kods NDEALV2X
Konts: LV23 NDEA 0021 0007 1606 0

Skolas ziedojumu konts: 

Saņēmēja nosaukums:
RD Izglītības, kultūras un sporta departaments
Rīgas Ēbelmuižas pamatskola
Graudu ielā 21, Rīga, LV-1058
PVN maksātāja reģ. Nr. 90000013606
Nordea banka AB Latvijas filiāle, kods NDEALV2X
Konts: LV74 NDEA 0081 0000 16060
Pilnu informaciju par ziedojumu un dāvinājumu pieņemšanas kārtību lasiet Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2013.gada 25.oktobra rīkojumā Nr. 1873-rs