Skolas vadība

Administrācija

Direktore

Kristiāna Pauniņa

67181909, kpaunina@edu.riga.lv

Pirmdien 9.00 -11.00

Piektdien 13.00 – 15.00

Direktores vietniece – mācību darbs

Rita Nazarova

67181908, rnazarova@edu.riga.lv

Piektdien 13.00 – 14.00
Direktores vietniece – metodiskais darbs

Justīne Smuļkēviča

67181913, jpliska@edu.riga.lv

Piektdien 13.00 – 14.00
Direktores vietniece – audzināšanas darbs

Ingrīda Čekstere

67181911, icekstere@edu.riga.lv

Pirmdien 9.00 -10.00

Piektdien 12.00 – 13.00

Direktores vietniece – saimnieciskais darbs

Gundega Malicka

67181910, gmalicka@edu.riga.lv

Pirmdien 9.00 -10.30

Piektdien 9.30 -10.30

Atbalsta personāls

Izglītības psihologs

Sintija Vilde

67181709,  svilde@edu.riga.lv

Piektdien 10.00 – 13.00
Sociālais pedagogs

Ingrīda Čekstere

67181911, icekstere@edu.riga.lv

Piektdien 13.00 – 14.00
Speciālais pedagogs Dzirdes kabinetā

Velga Lielnora

67181913, vlielnora@edu.riga.lv

Piektdien 15.00 – 14.00