Konference

Starptautiska metodiskā konference

“Nedzirdīgu cilvēku radošums – zinātnieku atziņas un skolu pieredze”

            2021. gada 18. februārī norisinājās virtuālā Starptautiskā metodiskā konference “Deaf Creativity – scientific knowledge and school experience”, kurā piedalījās Latvijas, Lietuvas un Čehijas nedzirdīgo skolu skolotāji – stāstīja par labās prakses piemēriem, izzinot, attīstot, atbalstot un pilnveidojot  nedzirdīga bērna radošās spējas no pirmsskolas līdz profesionālajai izglītībai.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslu fakultātes docente S.Umbraško stāstīja par zinātniskajā literatūrā esošajiem pētījumiem par cilvēka radošumu un sniedza ierosmes turpmākajam darbam.

A.Mitrone, projekta koordinatore


Konferences_ prezentācija (pdf)
Conference_programm (pdf)
Art and inclusion ALIAS 2021  (pdf)
Uz pasauli caur vizuālo mākslu (pdf)
Creative expressions and works of Children with Hearing Impairments at fashion and art events(pdf)
Good practice in Deaf school in Czech (pdf)
Lea_Milasauske_presentation_play (pdf)
Paulius_Jurjonas_Innovation_in_Education (pdf)
S.Vilde_Power of Creativity_18.02. (pdf)
STEAM – a Pathway to Creativity of Deaf Children (pdf) Umbrasko_creativity (pdf)

foto