3.mobilitāte

ERAMUS+ projekts “Radošuma spēks” – 3. mobilitāte
Tikšanās Rīgā (Latvijā).

2020. gada nogalē projekta komandas tikās virtuāli, jo gan Kauņā, gan Hradec Kralove COVID -19 infekcijas izplatības dēļ radītie ierobežojumi liedz tikties klātienē. Tā visiem projektētājiem ir jauna pieredze un izaicinājums.

Mūsu uzdevums bija izpētīt nedzirdīga cilvēka spējas ikdienā radoši risināt dažādas ikdienas dzīve situācijas. Katra dalībskola piedāvāja savas situācijas un to risinājumus:

Paralēli šim galvenajam uzdevumam tika veikti arī citi:

  • Izpētīta Latvijas Nedzirdīgo savienības sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu joma- dienas centra darbība radošo aktivitāšu nodrošinājuma ziņā;
  • Izpētīta Latvijas Nedzirdīgo savienības Reģionālo biedrību darbība, atbalstot nedzirdīgu cilvēku ikdienas problēmsituāciju risināšanu, radošo spēju attīstību, savu interešu un talantu izkopšanu;
  • Izpētīta LNS kultūras centra “Rītausma” darbība: nedzirdīga cilvēka sakņu un identitātes apzināšanās, radošums kā iespēja saprasties, bagātināties un būt kopā, stiprinot ģimenes, paaudžu un kopienas saites;
  • Izzinātas iespējas un intereses sejas aizsargmasku gatavošanā, praktiska masku gatavošana;
  • Izzinātas Lietuvas, Čehijas un Latvijas tradīcijas Ziemassvētkos – Adventes vainaga simboliskā nozīme, tautas tradīcijas Ziemassvētkos, ticējumi, paražas,  galda klāšana, tradicionālu ēdienu gatavošana;
  • Adventes vainaga gatavošana un skolu rotāšana Ziemassvētkos.

Skolēni bagātināja savas radošās spējas un pieredzi:

  • Virtuālo un digitālo prasmju attīstīšana.
  • Izglītojamo patstāvīga darba, sadarbības prasmju un prezentāciju veidošanas prasmju pilnveide.
  • Nacionālās un starptautiskās identitātes un piederības apziņas veidošanās – ES un nedzirdīgo kopienai, integrējoties sabiedrībā.

A.Mitrone, projekta koordinatore


12.situācijas LV (pdf)
12.situācijas LT (pdf)
12.situācijas CZ (pdf)
Pasīvā smēķēšana (pdf)
Sejas aizsargmaska (pdf)
Ziemassvēku mielasts (pdf)
Advente (pdf)
Radošuma spēks I (pdf)
Radošuma spēks II (pdf)

Advente (foto)
Izvērtējums (foto)
Ziemassvētku ēdieni (foto)