2.mobilitāte

ERAMUS+ projekts “Radošuma spēks” – 2. mobilitāte
Tikšanās Hradec Kralowe (Čehijā).

Laika periodā no 08.06.2019. līdz 14.06.2019 tika organizēts Eiropas Savienības Erasmus+ projekta “Radošuma spēks” skolas komandas brauciens uz  Čehiju, Hradec Kralove, Vyssi odborna skola, Stredni skola, Zakladni skola a Materska skola.

Mūsu skolas komanda 13 skolēnu sastāvā mācījās komunicēt un sadarboties ar Lietuvas un Čehijas skolēnu grupām, kopīgi veicot dažādus uzdevumus, attīstot savu radošumu, palīdzot citiem un priecājoties par savu un citu veikumu.

Savā prezentācijā iepazīstinājām ar programmām un projektiem, kuros aktīvi piedalās mūsu skola (“Skolas soma”, “Simt darbi Latvijai”, ”Nāc muzejā” u.c.), stāstījām par skolas projektiem (“Zaļā klase”, “Pietura”, Baltā galdauta svētkiem), projektu nedēļām (“Ražots Latvijā”, “Manai skolai un Latvijai dzimšanas dienā” u.c.), projektu darbu izstrādes organizēšanu, norisi un vērtēšanu Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem, mūsu skolas muzeju, sasniegumiem sportā, skolēnu radošajām aktivitātēm. Stāstījumu skolēni veica starptautiskajā zīmju valodā.

Klausījāmies psiholoģes Janas Kastnerovas lekciju par laika menedžmentu, problemātiskām situācijām, pašizpausmi un diskutējām par šiem jautājumiem.

Piedalījāmies kopīgās radošajās darbnīcās (nozīmīšu gatavošanā, koka apgleznošanā).

Uzzinājām par Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienības darbību un jautājumiem, ko tā risina, guvām ieskatu Čehijas  nedzirdīgo kultūrā (Janas Hāvlovas lekcija, prezentācija).

Guvām priekšstatu par starptautisku projektu veidošanas pamatiem, mācījāmies paši veidot jaunu projektu – formulēt mērķi, plānot aktivitātes, laiku, nepieciešamos līdzekļus.

Tika dota ierosme pilnveidot savas sociāli emocionālās kompetences, attīstīt savu radošumu.

A.Mitrone, projekta koordinatore


Materiāli.

Presentation Latviešu ēdieni (pdf)
Radošums Čehijai (pdf)
foto