Dokumenti COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Rīkojums par sejas aizsegu lietošanu izglītojamajiem. (rīkojums)

Rīkojums par sejas vairogu lietošanu. (rīkojums)

Par atbildīgo personu izglītojamo un vecāku saziņai ar skolu un komunikācijas rīcības  shēmu (rīkojums)  ( pielikums_1) (pielikums_2)

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu ( kārtība)

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (kārtība)

Kārtība, kādā organizēts mācību un darba process (rīkojums)