Dokumenti COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Par kārtību, kādā tiek rereģistrēti mācību stundu kavējumi un informācijas apmaiņu attālinātu mācību laikā. (rīkojums)

Rīkojums par sejas aizsegu lietošanu izglītojamajiem. (rīkojums)

Rīkojums par sejas vairogu lietošanu. (rīkojums)

Par atbildīgo personu izglītojamo un vecāku saziņai ar skolu un komunikācijas rīcības  shēmu (rīkojums)  ( pielikums_1) (pielikums_2)

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu ( kārtība)

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (kārtība)

Kārtība, kādā organizēts mācību un darba process (rīkojums)