Atmiņu grāmata

atminas2015.gada 3.februārī Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem bija svētku diena. Sakarā ar skolas 175 gadu jubileju, notika atmiņu grāmatas ,,Veltījums manai skolai „ atvēršanas svētki, kuros piedalījās visi skolēni, skolotāji un vecāki. Grāmatā ir apkopoti bijušo pedagogu un skolēnu vecāku un vecvecāku, kuri agrāk mācījušies skolā bērniem ar dzirdes traucējumiem, atmiņu stāsti, pārdomas, novēlējumi, arī ļoti daudz dažādu laika periodu raksturojošas fotogrāfijas. Grāmatas veidošanā piedalījās gan skolēni, gan skolotāji – aicināja bijušos skolotājus ciemoties skolā, satikās kafejnīcās, brauca ciemos uz mājām, filmēja, fotografēja, pierakstīja sarunas un stāstījumus, rakstīja vēstules. Grāmatā ir apkopotas 43 cilvēku atmiņas par darbu, par notikumiem, par dzīvi skolā tās pastāvēšanas laikā. Kā pirmo dāvanu skola savā jubilejā saņēma skolēnu un skolotāju pagatavotu maketu,, Mūsu skola 2015.gadā.”
Atmiņu grāmata un makets, bija šī mācību gada skolas projekta darbs – ar kopīgiem spēkiem esam radījuši paliekošu vērtību, kas ir interesanta ne tikai mums pašlaik, vai skolas absolventiem un bijušajiem darbiniekiem, bet būs arī interesanta nākamajām paaudzēm, lai lasītu un atcerētos cilvēkus un dažādos notikumus skolas dzīvē, kas veido mūsu kopīgo vēsturi.