Dokumenti COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Par atbildīgo personu izglītojamo un vecāku saziņai ar skolu un komunikācijas rīcības  shēmu (rīkojums)  ( pielikums_1) (pielikums_2)

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu ( kārtība)

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (kārtība)

Kārtība, kādā organizēts mācību un darba process (rīkojums)

Stundu saraksts 1.-6.klasei (saraksts)

Stundu saraksts 7.-9.klasei un profesionālajai klasei (saraksts)

Korekcijas un rehabilitācijas nodarbības (saraksts)