Skolas administrācijas pieņemšanas laiki

Vārds uzvārds Amats Tālrunis; e-pasts Apmeklētāju pieņemšanaslaiks
Kristiāna Pauniņa Direktore 67181909 kpaunina@edu.riga.lv Pirmdien 9.00 -10.00 Piektdien 14.00 – 15.00
Rita Nazarova Direktores vietniece izglītības jomā 67181908 rnazarova@edu.riga.lv Pirmdien 13.00 -14.00 Piektdien 14.00 – 15.00
Zigrīda Zagurilo Direktores vietniece izglītības jomā 67181913 zzagurilo@edu.riga.lv Pirmdien 9.00 -10.00 Piektdien 13.30 – 14.30
Ingrīda Čekstere Direktores vietniece izglītības jomā; sociālais pedagogs audzināšanas jautājumos; izglītojamo uzturēšanās internātā 67181911 icekstere@edu.riga.lv  Pirmdien 11.00 -12.00 Piektdien 12.00 – 13.00
Jānis Purmalis Direktores vietnieks IKT jomā 67181908 jpurmalis@edu.riga.lv Pirmdien 8.30 -10.30
Gundega Malicka Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā 67181910 gmalicka@edu.riga.lv Pirmdien 8.30 -10.30 Piektdien 8.30 -10.30